(11.10 hodin)

(pokračuje Schling)

Dále bych chtěl ke svému pozměňovacímu návrhu bod U2 uvést pravopisnou úpravu. V obou odstavcích č. 1 a 2 slova "nebo souboru" nahradit "nebo o soubor".

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji panu poslanci Schlingovi. Dále se hlásí pan poslanec Exner, kterému uděluji slovo.

 

Poslanec Václav Exner: Při druhém čtení jsem upřesnil své pozměňovací návrhy, které jsou uvedeny v tisku 152/6 pod písmeny G1 a G2. Proto se domnívám, že není třeba tyto body stahovat, ale prostě o nich nehlasovat, protože byly ještě v rámci druhého čtení změněny. Pokud by to ale nebylo možné, pak navrhuji jejich stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Pane poslanče, já se omlouvám, já jsem nepochopila přesně tu záležitost, která se týká změny těchto pozměňovacích návrhů. Myslím, že by bylo dobré to vyjasnit.

 

Poslanec Václav Exner: Pozměňovací návrhy, které jsou v tisku označeny jako G1 a G2, byly ještě v rámci druhého čtení zpřesněny a jsou nyní obsaženy pod písmenem X3 a X4. Proto se domnívám, že neměly být v tisku vůbec uvedeny. Pokud není možné o nich nehlasovat, přestože jsou tam omylem, tak navrhuji jejich stažení.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Myslím, že by bylo rozumnější hlasovat o jejich stažení. Sněmovna vyslechla důvody a akceptuje je.

Hlásí se dále někdo do rozpravy ke třetímu čtení? Není tomu tak. Končím rozpravu. Předtím než požádám o závěrečná slova, budeme hlasovat o procedurálních návrzích, které padly v rozpravě ke třetímu čtení.

 

Dávám nejprve hlasovat o návrhu pana poslance Brouska na stažení jeho návrhů uvedených pod písmeny C a R. Myslím, že můžeme hlasovat o obou těchto návrzích najednou.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 793 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 793 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 167 pro vyslovilo 145, proti nebyl nikdo.

 

Nyní rozhodneme o stažení návrhů pana poslance Vojíře uvedených pod písmeny E1 a E2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 794 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 794 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro vyslovilo 145, proti nebyl nikdo.

 

Nyní rozhodneme o stažení návrhů pana poslance Patočky uvedených pod písmeny D1 a D5.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 795 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 795 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro vyslovilo 149, proti nebyl nikdo.

 

Nyní rozhodneme o stažení návrhů pana poslance Schlinga uvedených pod písmeny F1 a F2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 796 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 796 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro vyslovilo 150, proti nebyl nikdo.

 

Nyní rozhodneme o  stažení návrhů pana poslance Exnera uvedených pod písmeny G1 a G2.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 797 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 797 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro vyslovilo 151, proti nebyl nikdo.

 

Myslím, že o všech procedurálních návrzích bylo hlasováno. Proto se ptám místopředsedy vlády pana Rychetského, zda si přeje přednést závěrečné slovo. Není tomu tak. Prosím tedy pana zpravodaje Schlinga, aby případně přednesl závěrečné slovo a pak nás seznámil s návrhem procedury, kterou budeme hlasovat, a předkládal jednotlivé pozměňovací návrhy.

 

Poslanec Jaromír Schling: Paní předsedající, dámy a pánové, v závěrečném slově se omezím na stručné konstatování, že v průběhu projednávání návrhu došlo ke shodě u řady důležitých pozměňovacích návrhů. Děkuji za to kolegům, kteří se na tom podíleli.

Co se týče procedury, navrhuji, abychom postupovali podle tisku 152/6 s tím, že v některých případech zvolíme odchylný postup. Čili tam, kde je to věcně nebo jinak potřeba, budu žádat odchylný postup, ale jinak můžeme postupovat tak, jak jsou pozměňovací návrhy v tisku zařazeny. Na závěr bychom pak odhlasovali jedním hlasováním legislativně technické úpravy, tak jak jsem je v rozpravě uvedl.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Děkuji za tento návrh. Ptám se, zda má někdo výhrady proti tomuto návrhu. Žádné výhrady nevidím.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 798, které zahajuji a ptám se, kdo souhlasí, abychom hlasovali podle této procedury. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 798 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 152, dva byli proti.

 

Prosím tedy pana zpravodaje, aby předkládal na základě této schválené procedury pozměňovací návrhy, o kterých budeme hlasovat.

 

Poslanec Jaromír Schling: Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích I., body 1 a 2, které spolu věcně souvisí. Stanovisko navrhovatele je záporné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 799 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 799 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 76, proti 84.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat o návrzích uvedených v části II. Bod 1 byl zařazen do legislativně technických úprav, bod 2 je totožný s návrhy III/1 na straně 6 a dále se to týká návrhu IV/5 na straně 11, které v případě schválení budou nehlasovatelné. Stanovisko navrhovatele je souhlasné, stanovisko zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 800 a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 800 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 160, proti nikdo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP