(11.20 hodin)

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat o bodu 2. Upozorňuji, že stejné věci se týkají pozměňovací návrhy v části IV č. 2 na str. 10. Pokud by byl tento návrh schválen, byl by další nehlasovatelný.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Promiňte, pane zpravodaji, já se domnívám, že o bodu 2 jsme právě hlasovali.

 

Poslanec Jaromír Schling: Hlasujeme o bodu 3 v části II, ale dále se tohoto problému týká bod 2 v části IV na str. 10.

Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, zpravodaje rovněž.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 801. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 801 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 21 a 137 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat o bodu č. 4, který je totožný s návrhem IV/3 na str. 10.

Navrhovatel neakceptuje, zpravodaj rovněž záporné stanovisko.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování číslo 802. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 802 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovili 3 a 135 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod č. 5 je legislativně technická úprava, můžeme hlasovat bod č. 6. Tento návrh souvisí ještě s dalšími návrhy, jako G2 na str. 19, U1 na str. 26 a N1 na str. 23 a s dalšími.

Stanovisko navrhovatele nesouhlasné, stanovisko zpravodaje rovněž nesouhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 803. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 803 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovili 2 a 151 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 7 je legislativně technická úprava, bod 8 můžeme hlasovat. V případě schválení se stane nehlasovatelným návrh IV/7 na str. 11, včetně Y/2 na str. 27.

Stanovisko navrhovatele neutrální, stanovisko zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 804. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 804 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 19 a 141 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní je tu komplex návrhů, které se týkají využití internetu. Doporučuji proto hlasovat společně návrhy, které se této tematiky týkají, a jsou to návrhy II/9, 12, 24, 25, a dále všechny návrhy v části A. Čili návrhy A1 až 6.

Stanovisko navrhovatele je nesouhlasné, stanovisko zpravodaje neutrální.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 805. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 805 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 168 pro vyslovilo 101 a 61 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat o bodu č. 10. Je totožný s bodem IV/8 na str. 3 a souvisí s bodem III/8 na str. 6. Tedy bude nehlasovatelný.

Stanovisko navrhovatele souhlasné, zpravodaje souhlasné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 806. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 806 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 141 a 20 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 11, který je totožný s bodem III/11 na str. 7 a IV/9 na str. 11.

Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 807. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 807 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 161 a 1 byl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 12 byl hlasován, bod 13 - můžeme hlasovat. Je totožný s bodem III/13 na str. 7.

Navrhovatel souhlasí, zpravodaj souhlasí.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 808. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 808 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 158 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 14, který je totožný s bodem III/20 na str. 8 a IV/19 na str. 13.

Stanovisko navrhovatele kladné, zpravodaje kladné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 809. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 809 tento návrh byl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 160 a nikdo nebyl proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Bod 15 je legislativně technická úprava, bod 16 - můžeme hlasovat.

Stanovisko navrhovatele neutrální, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 810. Kdo je pro tento návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 810 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovilo 60 a 99 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Můžeme hlasovat bod 17.

Stanovisko navrhovatele záporné, zpravodaje záporné.

 

Místopředsedkyně PSP Petra Buzková: Zahajuji hlasování pořadové číslo 811. Kdo je pro tento návrh? Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 811 tento návrh nebyl přijat, když se z přítomných 169 pro vyslovil jeden a 138 bylo proti.

 

Poslanec Jaromír Schling: Nyní můžeme hlasovat bod č. 18, protože nebyl schválen návrh I/1 a 2. Je totožný s IV/23.

Stanovisko navrhovatele záporné, zpravodaje záporné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP