(pokračuje Martínek)

Doporučuji Poslanecké sněmovně potvrdit platnost usnesení městského zastupitelstva v Rudolfově. K tomuto závěru došel výbor z toho důvodu, že obec dle názoru výboru dodržela zákonem stanovená pravidla a důvod, pro který Okresní úřad v Českých Budějovicích pozastavil platnost rozhodnutí, byla forma uveřejnění. V citovaném odstavci však není tato forma specifikována, a proto nemůže být dle názoru výboru příčinou zrušení rozhodnutí.

Návrh na usnesení zní: "Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně potvrdit platnost usnesení zastupitelstva v Rudolfově z 8. zasedání ze dne 30. 9. 1996."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Otevírám rozpravu. Písemné přihlášky nemám. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nepředpokládám, že by zpravodaj chtěl něco ještě dodat. Pan zpravodaj nám předložil návrh usnesení, kde doporučuje potvrdit platnost usnesení městského zastupitelstva. Dám o tomto usnesení hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, ať zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 184 ze 174 přítomných hlasovalo 150 pro, 5 proti. Návrh usnesení byl přijat. Děkuji panu poslanci Martínkovi.

 

Přicházíme k bodu

 

45.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně

 

Prosím o vystoupení pana poslance Martínka.

 

Poslanec Radko Martínek: V tomto případě, vážené kolegyně, vážení kolegové, rozhodujeme o pozastavení výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí vycházel v tomto případě z doporučení legislativního odboru a ze znění zákona o obcích. Dle názoru výboru nejde o případ podle § 62 odst. 1 citovaného zákona č. 367/90 Sb., a proto nepřísluší Poslanecké sněmovně, aby v této záležitosti rozhodovala. Výbor proto doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vrátit k rozhodnutí Okresnímu úřadu v Děčíně jím pozastavené usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně č. 23 ze dne 12. června 1997.

Na závěr shrnu doporučení k hlasování: "Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky vrátit k rozhodnutí Okresnímu úřadu v Děčíně jím pozastavené usnesení Městského zastupitelstva v Děčíně č. 23 ze dne 12. června 1997 ve smyslu § 62 zákona o obcích."

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Hlásí se někdo do rozpravy? Nehlásí. Dám neprodleně hlasovat. Vzhledem k tomu, že byl velký počet nehlasujících, odhlásil jsem vás a prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance Martínka. Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na vrácení k rozhodnutí okresnímu úřadu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování číslo 185 z přítomných 161 poslanců a poslankyň hlasovalo 148 pro, 8 hlasovalo proti. Usnesení bylo přijato. Děkuji.

 

Dostáváme se k bodu

 

46.
Žádost o rozhodnutí ve věci pozastaveného usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni

 

Slovo má opět pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Radko Martínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, tak jak vám sdělil pan předsedající, budeme jednat o pozastavení výkonu usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni. Také v tomto případě výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí prostudoval předložené materiály a vycházel ze stanoviska legislativního odboru Poslanecké sněmovny, dle kterého Městské zastupitelstvo v Třeboni porušilo platné právní předpisy, a doporučuje Poslanecké sněmovně zrušit usnesení Městského zastupitelstva v Třeboni z 9. 9. 1997, uvedené v zápise z tohoto jednání v oddílu A, bod 10, ve věci zrušení výpovědi dané radou města Třeboň panu Františkovi Lexhauserovi pro rozpor s § 36, 36 A a § 45 písm. a) zákona č. 367/90 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP