Poslanec Vlastimil Tlustý: Další jsou dva návrhy, které opět směřují, domnívám se, do stejné podstaty, a proto je odcituji najednou a už budu uvádět jenom jejich text, protože návětí bylo přijato.

"Zaměřit návrh na nezvyšování zatížení soustavy veřejných rozpočtů", návrh pana poslance Pilipa, souhlasím, a druhý návrh, který jsem předložil já, zní "snížit schodek rozpočtu".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji vám. Předpokládám, že budeme hlasovat jednotlivě, takže nyní vás prosím, abyste předložil ten návrh, který bude hlasován v hlasování číslo 37.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je to návrh pana poslance Pilipa a zní: "zaměřit návrh na nezvyšování zatížení soustavy veřejných rozpočtů".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko v hlasování číslo 37. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 50 poslankyň a poslanců, proti bylo 93. Prosím další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Další návrh - doporučení vládě zní: snížit schodek rozpočtu.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování číslo 38. Kdo je pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proto tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 63 poslankyň a poslanců, proti hlasovalo 14. Pane zpravodaji, předložte další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje návrh pana poslance Kalouska, který opět v části II. uvozené slovy "doporučuje vládě následující změny" navrhuje zařadit text "případný deficit vyjádřit v konkrétních výdajových položkách, které: a) budou prokazatelně působit stimulačně k oživení hospodářského růstu, b) budou použity ke krytí zátěží státní financí, které nejsou zahrnuty v předkládané bilanci příjmů a výdajů sněmovního tisku 40".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 39. Kdo je pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu.

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho schválení vyslovilo 113 poslankyň a poslanců, proti bylo 63.

Pane zpravodaji, předložte další návrhy, zdali jsou.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následují dva pozměňovací návrhy, které navrhují nové znění bodu II. usnesení rozpočtového výboru, který ale teď po přijetí předchozích dvou doporučení bude přečíslován na bod III. Tyto návrhy znějí: III. "nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 21. den doručení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu předsedovi vlády", to je první varianta, druhá varianta, předložená panem poslancem Václavkem, se od té předchozí liší počtem dní, který je navrhován jako 30. Doporučuji orientační hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozhodneme tedy nyní v orientačním hlasování podle § 72 odst. 2 o tom, který z těchto návrhů bude mít větší podporu ve sněmovně, a ten, který získá větší podporu bude hlasován jako první. Prosím, pane zpravodaji, abyste pro hlasování předložil první návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: III. Nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 21. den doručení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu předsedovi vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kdo tedy podporuje tento návrh, nechť v hlasování pořadové číslo 40 zvedne ruku a stiskne tlačítko.

Tento návrh má podporu 43 poslankyň a poslanců.

Nyní vás prosím, pane zpravodaji, abyste předložil k orientačnímu hlasování druhý návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: III. Nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 30. den doručení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu předsedovi vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V hlasování číslo 41 rozhodneme orientačním hlasování o tomto návrhu. Kdo podporujete tento návrh, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko.

Tento návrh podporuje 143 poslankyň a poslanců.

Takže nyní, pane zpravodaji, vás žádám, abyste předložil k hlasování onen druhý návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: III. Nejpozdější termín předložení nového návrhu zákona o státním rozpočtu je 30 den doručení usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu předsedovi vlády.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 42. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 151 poslankyň a poslanců, proti byli 24 poslanci a poslankyně.

Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Tím jsme vyčerpali návrhy, které se vztahovaly k usnesení rozpočtového výboru, tisk 40/1, a nyní budeme hlasovat o přijetí tohoto usnesení včetně právě schválených pozměňovacích návrhů a doplňujících pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 43. Kdo jste pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 102 poslankyň a poslanců, proti bylo 96.

Pane zpravodaji, táži se vás, zda je ještě o čem hlasovat v rámci tohoto bodu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nyní se zeptám pana poslance Zuny a pana poslance Klause, zda souhlasí s tím, že právě tímto výsledkem hlasování jsou jejich návrhy nehlasovatelné. Je to tak, ano, souhlasíte? Takže zbývají dva návrhy doprovodných usnesení, přičemž jeden předložil pan poslanec Pilip a druhý pan poslanec Kalousek, a asi bych stejně jako v předchozích případech přečetl obě dvě doprovodná usnesení v plném znění.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Souhlasím, přečtěte.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Návrh pana poslance Pilipa na doprovodné usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu české republiky žádá vládu, aby do 3 týdnů předložila

a) harmonogram prací na reformě systému důchodového zabezpečení,

b) harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích se státní účastí."

Návrh na doprovodné usnesení poslance Kalouska zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby v případě deficitního návrhu státního rozpočtu předložila Poslanecké sněmovně:

a) kvantifikaci budoucích přínosů státního rozpočtu s deficitním financováním v čase a formách (zvýšení příjmů či snížení výdajů),

b) pravidla pro vynakládání výdajů financovaných v rámci deficitu."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP