Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Rozhodneme tedy v tuto chvíli o prvním z těchto dvou návrhů. Já proto, aby bylo všem jasno, o čem hlasujeme, ještě jednou vás, pane zpravodaji, požádám o to, abyste přečetl ještě jednou ten návrh o kterém rozhodneme v hlasování pořadové číslo 44. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Budeme hlasovat o prvním návrhu doprovodného usnesení, návrhu pana poslance Pilipa, který zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby do tří týdnů předložila

a) harmonogram prací na reformě systému důchodového zabezpečení,

b) harmonogram dalšího postupu privatizace státních podílů v podnicích se státní účastí."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 44. Kdo jste pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 101 poslankyň a poslanců, proti bylo 94.

 

Pane zpravodaji, předložte další návrh usnesení, neboť mám pocit, že se návrhy nevylučují.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Nevylučují se. Je to návrh pana poslance Kalouska na doprovodné usnesení, které zní:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu, aby v případě deficitního návrhu státního rozpočtu předložila Poslanecké sněmovně:

a) kvantifikaci budoucích přínosů státního rozpočtu z deficitního financování v čase a formách (zvýšení příjmů či snížení výdajů),

b) pravidla pro vynakládání výdajů financovaných v rámci deficitu."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 45. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 23 poslankyň a poslanců, proti byl zbytek - vymazali mi údaj předem, takže se omlouvám. Tento návrh přijat nebyl.

 

V tuto chvíli se ptám zpravodaje, jestli máme ještě co hlasovat k tomuto bodu.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Já jsem přesvědčen, že nikoliv, ale vzhledem k délce a charakteru rozpravy se raději zeptám předkladatelů, zda mají tentýž pocit.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: V tuto chvíli není o čem hlasovat, ale v rámci tohoto bodu se ještě hlásí předseda vlády, kterému tímto udílím slovo. Prosím, pane předsedo vlády, máte slovo. Prosím o utišení v sále.

 

Předseda vlády ČR Miloš Zeman: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebudu vás dlouho zdržovat. Máme za sebou poměrně těžký den. Chtěl bych pouze poděkovat celé Poslanecké sněmovně za věcnou a klidnou debatu. Chtěl bych ujistit Poslaneckou sněmovnu, že vláda se v novém návrhu, který předloží do 30 dnů, vydá cestou, kterou zde navrhl pan poslanec Kalousek, to znamená cestou, která neomezuje vládu v rozpočtovém deficitu, ale která ji zavazuje - a to je i zájem vlády - aby jednoznačně deklarovala a prokázala této sněmovně, že účelem tohoto deficitu jsou jasná prorůstová opatření, která mají obrátit dosavadní negativní trend vývoje naší ekonomiky.

Pevně věřím, že takto předložený návrh rozpočtu tato sněmovna schválí. Děkuji vám. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji předsedovi vlády. V tuto chvíli se ještě pro jistotu ptám, zda někdo z poslanců a poslankyň nemá pocit, že nebylo něco hlasováno. Žádná taková námitka zde není, tudíž končím tento bod. Nyní ještě předtím, než ukončím naše dnešní jednání, mi dovolte, abych vás seznámil s několika víceméně technickými záležitostmi.

První z nich se týká zítřejšího zasedání. Jelikož nikdo z poslanců a poslankyň nevyslovil nesouhlas s odpovědí na svou písemnou interpelaci, vyplývá z toho, že bod číslo 50, který by se zítra ráno projednával, odpadá. První bod, který zítra začneme projednávat, jsou body, které se týkají prvního čtení návrhu zákona. Konkrétně se jedná o sněmovní tisk 1, poslanecký návrh poslance Filipa na změnu zákona číslo 1/1993, Ústava ČR. První technické sdělení.

Druhé technické sdělení se týká toho, že z pověření předsedy sněmovny svolávám organizační výbor 15 minut po skončení našeho dnešního jednání do obvyklé zasedací místnosti.

Třetí technické sdělení se týká toho, že poslanci, kteří se chtějí účastnit oslav k 28. říjnu 1998, by měli nejpozději do pátku 16. října dát do 14.00 hodin informaci o tom, že se tohoto zúčastnit chtějí.

Kolegyně a kolegové, já vám všem děkuji za to, jak jste dnes pilně pracovali, a těším se zítra v 9.00 - podle zákona - na shledanou.

 

(Schůze přerušena v 19.06 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP