(pokračuje Gross)

V tuto chvíli přistoupíme k meritornímu hlasování k tomuto bodu a poprosil bych pana zpravodaje, aby předkládal jednotlivé návrhy podle procedury, kterou jsme si nyní odsouhlasili. Pane zpravodaji, máte slovo.

Je zde návrh na odhlášení, já tak mezitím činím. Pane zpravodaji, můžete přednášet jednotlivé návrhy.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Prvním návrhem je pozměňovací návrh, který předložil pan poslanec Filip. Je to pozměňovací návrh, který navrhuje, aby do textu usnesení navrženého panem kolegou Václavkem byl zařazen bod V., který zní:

"V. Poslanecká sněmovna žádá vládu České republiky, aby do 31.3.1999 předložila:

1. program prorůstových ekonomických opatření vlády včetně rozvojových programů pro zemědělství,

2. program snížení nadměrného zadlužení a postupného oddlužování měst a obcí."

Táži se předkladatele, zda je to správně. Ano, je to tak.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 32.

Kdo je pro jeho přijetí, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 97 poslankyň a poslanců, proti bylo 70 poslanců a poslankyň.

 

Můžeme pokračovat dál v hlasování. Pane kolego, můžete předložit další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Dalším je návrh usnesení přednesený panem poslancem Václavkem. Z té významné části ho ocituji:

"Poslanecká sněmovna

I. schvaluje základní údaje návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40 takto:

a) výše příjmů se stanoví částkou 580 miliard 890 milionů, výše výdajů se stanoví částkou 607 miliard 690 milionů, rozdíl mezi příjmy a výdaji (saldo) se stanoví částkou 26 miliard 800 milionů;

b) celkový finanční vztah k rozpočtům obcí, a to dotacemi se stanoví částkou 11 miliard 230 milionů 300 tisíc Kč;

II. souhlasí se zmocněním výkonných orgánů uvedených v § 2, 3, 4 a 5 vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999 podle sněmovního tisku 40;

III. přikazuje k projednání kapitoly a okruhy vládního návrhu státního rozpočtu České republiky takto:…;" - Následuje výčet, který byl přednesen předkladatelem a který je uveden ve stenu, a proto nepovažuji za nutné ho opakovat

"IV. přikazuje k projednání návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu na rozpočet Poslanecké sněmovny a návrh organizačního výboru Senátu na rozpočet Senátu na rok 1999 rozpočtovému výboru."

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 33.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, zvedněte ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 97 poslankyň a poslanců, proti 101.

 

Prosím, pane zpravodaji, abyste předložil další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje skupina šesti doplňujících pozměňovacích návrhů, které doporučují vládě provést určité změny v návrhu rozpočtu. Prvním tímto návrhem - a já ho vždycky musím uvádět i s návětím - je návrh pana poslance Filipa, který zní: bod II. - myslí se doplněný do usnesení rozpočtového výboru - zní: "II. doporučuje vládě následující změny: na příjmové i výdajové straně vycházet z platné legislativy".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko.

 

(Poslanec Kasal hovoří se zpravodajem mimo mikrofon.)

 

Je zde námitka, omlouvám se. Toto hlasování tedy považuji za neplatné.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Je zde požadavek, který se jeví jako logický. Další dva návrhy jsou návrhy, které se týkají téhož obsahu. Asi by bylo dobré, aby před hlasováním byl znám i obsah dalších návrhů a mohli jste si vybrat ten, kterému dáváte přednost. Teď hned bych přednesl všechny tři a pak bychom hlasovali.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Takže opakuji.

První zní: Do usnesení rozpočtového výboru se vkládá bod II:

"II. doporučuje vládě následující změny: na příjmové i výdajové straně vycházet z platné legislativy" - návrh pana poslance Pilipa.

Druhý návrh začíná stejně. "II. doporučuje vládě následující změny: rozpočet sestavit na základě skutečně očekávaných příjmů, tj. do příjmové části rozpočtu nezahrnovat příjmy ze zákonů dosud neschválených Poslaneckou sněmovnou" - tento návrh jsem předkládal já.

Třetí je návrh pana poslance Kalouska, který zní: "II. doporučuje vládě následující změny: příjmy navrhnout ve výši odpovídající platné právní úpravě".

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. Můžeme tedy nyní hlasovat o prvním bodu, pokud se nepletu. Nemá nikdo námitek? Nemá. Pane zpravodaji, poprosím vás v tuto chvíli, abyste ještě jednou přednesl ten návrh usnesení, o kterém nyní budeme hlasovat.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: II. doporučuje vládě následující změny: na příjmové i výdajové straně vycházet z platné legislativy.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 34.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zdvihne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 21 poslankyň a poslanců, proti bylo 117.

 

Prosím, pane zpravodaji, o další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Druhým návrhem je návrh, který jsem předložil já, a zní: II. doporučuje vládě následující změny: rozpočet sestavit na základě skutečně očekávaných příjmů, tj. do příjmové části rozpočtu nezahrnovat příjmy ze zákonů dosud neschválených Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 35.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh nebyl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 65 poslankyň a poslanců, proti bylo 94.

 

Pane zpravodaji, předložte další návrh.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Následuje třetí doplňovací návrh této skupiny a ten zní:

II. doporučuje vládě následující změny: příjmy navrhnout ve výši odpovídající platné právní úpravě.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji. O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 36.

Kdo je pro jeho přijetí, nechť zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 104 poslankyň a poslanců, proti bylo 80.

 

Prosím, pane zpravodaji, předložte další návrh.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP