(Schůze opět zahájena v 17.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Kolegyně a kolegové, budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě k bodu č. 9 našeho jednání, což je "vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999".

Nejprve se přihlásil ministr kultury Pavel Dostál s faktickým sdělením. Prosím, pane ministře, máte slovo,.

 

Ministr kultury ČR Pavel Dostál: Pane předsedající, nechci zpochybnit žádné hlasování, jen bych prosil do protokolu: hlasování č. 19 poslanec Dostál má napsáno "ano" a hlasoval "ne". Děkuji.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám zde zřejmě obdobné sdělení. Prosím, pane kolego.

 

Poslanec Josef Houzák: Pane předsedající, jako kolega Dostál, i já jsem při hlasování č. 25 hlasoval "ne" a mám v záznamu "ano". Jsem poslanec Houzák.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji, pane kolego, za toto technické sdělení. Pane kolego, prosil bych upřesnit, zdali zpochybňujete toto hlasování.

 

Poslanec Josef Houzák: Zpochybnil bych toto hlasování.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Jednalo se o hlasování č. 25.

Máme zde návrh na zpochybnění hlasování č. 25. Je to námitka. Pan kolega Švrček.

 

Poslanec Zdeněk Švrček: Děkuji. Všechno už jsem zažil. Aby trojice králů byla kompletní, tak u hlasování č. 25 mám napsáno "x", i když jsem hlasoval "ano". Přiznám se k vlastní chybě. Původně jsem hlasoval "ne", pak jsem se opravil, načež mě to neregistrovalo, takže mé původní hlasování bylo "ano" a v podstatě se domnívám, že zpochybnit hlasování je bezpředmětné, nicméně rozhodneme.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Mám zde námitku proti hlasování s tím, že budeme v tuto chvíli o této námitce hlasovat.

 

V pořadovém hlasování č. 26 rozhodneme o námitce proti hlasování pořadové č. 25.

Kdo je pro přijetí této námitky, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu? Děkuji.

Hlasování skončilo přijetím této námitky, když se pro vyslovilo 144 poslankyň a poslanců, proti 31.

 

Budeme tedy opakovat hlasování pořadové číslo 25, které, pokud mě paměť nemýlí, se týká závěrečného hlasování o bodu č. 8, kterým byl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Návrh na zamítnutí. Je zde návrh na odhlášení. Před hlasováním vás odhlašuji a prosím o novou registraci.

 

V tuto chvíli rozhodneme znovu o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 37. Kdo je pro přijetí tohoto návrhu?

Další námitka proti fungování hlasovacího zařízení.

Ještě jednou vás odhlásím a poprosil bych techniky, zdali by vám přispěchali na pomoc. Technici na pomoc nespěchají. Už je všechno v pořádku.

 

V hlasování pořadové číslo 27 rozhodneme o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku č. 37.

Kdo je pro přijetí tohoto usnesení, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko.

(Hlasovací zařízení nefunguje.)

Toto hlasování vyhlašuji za zmatečné. Necháme doběhnout čas.

 

Nově v hlasování pořadové číslo 28 rozhodneme o návrhu na zamítnutí sněmovního tisku 37.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat, když se pro něj vyslovilo 102 poslankyň a poslanců, proti 94.

 

Doufám, že tím jsme tento bod skutečně již opustili a můžeme přikročit k bodu č. 9, kterým je

 

9.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

 

Je otevřena rozprava. Do rozpravy mám několik přihlášených. Přednostní právo má jak zpravodaj, tak pan ministr. Gentlemansky se dohodli, že první vystoupí zpravodaj, poté pan ministr. Prosím, pane kolego, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych na sklonku rozpravy ještě zpřesnil jeden ze svých návrhů a k podobnému činu vyzval i jednoho z našich kolegů, protože mi jde o to, aby všechny návrhy byly hlasovatelné a nedošlo ke sporům o to, zda zpřesnění při hlasování je či není možné.

Moje zpřesnění se týká textu - přečtu ho ve správné úpravě, ve stenu se to objevilo špatně.

Mnou navržené doporučení vládě zní:

1. Rozpočet sestavit na základě skutečně očekávaných příjmů, tj. do příjmové části rozpočtu nezahrnovat příjmy ze zákonů dosud neschválených Poslaneckou sněmovnou.

Ještě dodám, podíváte-li se do stena, je tam navíc slůvko "jako", které tam nedává žádný smysl. Je to nepodstatné zpřesnění.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP