(pokračuje Špidla)

Dalším krokem naší důchodové reformy má být zvýšení kapitálových prvků důchodového systému, ovšem založených na dobrovolné bázi, na podnikovém a jiných typech připojištění. I to předpokládáme, že bude v této důchodové debatě v zásadě vyřešeno do roku 2002.

Chtěl bych upozornit ještě na to - proto jsem se zmiňoval o tom, jak rozsáhlý je důchodový systém. Důchodový systém musí fungovat i v následujících letech a jakákoli reforma bude mimořádně dlouhodobá.

Dovolte mi, abych uvedl ještě jeden orientační údaj. V případě, že by v průběhu důchodové reformy se prosadil názor, že je třeba zavést povinné důchodové připojištění, které by krylo přibližně 15 procent mzdy z tohoto důchodového systému, vyžadovalo by to deficitní financování ve státním rozpočtu v rozsahu tři a půl bilionu korun, které bychom museli vydat v průběhu následujících 40 let.

Proto mi dovolte, abych se dotkl posledního údaje a poslední základní situace. Nejvýznamnějším statkem v moderní společnosti je čas. Jestliže v tento okamžik odmítnete zvýšení důchodového pojištění, pouze ztratíme čas. K tomuto kroku bude nutno přikročit o něco později, pravděpodobně ve větší míře, a to je to, co bychom měli mít na paměti. Pokud sněmovna nepřijme návrh tohoto zákona, v podstatě říká, že důchodovou reformu odkládá o několik let. To považuji za velmi nešťastné.

To, že sociální demokracie zahajuje poměrně rozsáhlou debatu o důchodovém systému, mi mohou potvrdit zástupci všech parlamentních stran, tzn. i těch stran, které byly zastoupeny pouze v Senátu, protože na všechny jsme se obrátili se žádostí, aby definovali svá vstupní stanoviska k důchodové reformě a aby se připravili na rozpravu právě proto, že důchodová reforma je nutná, právě proto, že zachycuje obrovské množství lidí, a právě proto, že vyžaduje čas, a ten bychom neměli ztrácet. Děkuji. (Potlesk)

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Děkuji ministrovi práce a sociálních věcí panu Vladimíru Špidlovi a požádal bych v tuto chvíli zpravodaje ke sněmovnímu tisku č. 37 pana poslance Josefa Janečka, aby se ujal slova. Nikoli, vzdává se svého závěrečného slova, tudíž bych ho požádal, aby nás provedl hlasováním k tomuto bodu našeho pořadu.

 

Poslanec Josef Janeček: Jako první padl návrh na zamítnutí. Můžeme nechat hlasovat.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já se jen zeptám. Jako první padl nebo jako o prvním máme hlasovat, čili jestli tam nebyl návrh na vrácení.

 

Poslanec Josef Janeček: Padl jako první. Jiné návrhy jsem nezaznamenal.

 

Místopředseda PSP Stanislav Gross: Já jen kvůli pořadí, které je uvedeno v jednacím řádu. Děkuji, pane zpravodaji.

 

hlasování pořadové č. 25 rozhodneme tedy o tom, zda bude sněmovní tisk č. 37 zamítnut.

Kdo je pro přijetí návrhu na zamítnutí, zvedněte prosím ruku a stiskněte tlačítko. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat, když se pro jeho přijetí vyslovilo 102 poslanců a proti tomuto návrhu bylo 92 poslanců.

 

Děkuji v tuto chvíli zpravodaji k tomuto bodu poslanci Janečkovi a konstatuji, že jsme se tímto vypořádali s bodem č. 8 našeho pořadu. Předtím, než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, kterým je návrh zákona o státním rozpočtu, na žádost dvou klubů, ale i zpravodaje bych vyhlásil 15minutovou přestávku, která by se měla věnovat o proceduře. Sejdeme se k pokračování našeho jednání v 17.30 hodin.

 

(Schůze přerušena v 17.15 hodin)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP