Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování o předloženém návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 64 z přítomných 197 poslanců vyrovnal pan Žižka počet hlasů pro pana Španbauera. Získal 190, proti nebyl nikdo, zdrželo se 7. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, konstatuji, že v prvém kole byli členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti BIS zvoleni poslankyně a poslanci Zuzka Rujbrová, Jan Klas, Ivan Langer, František Ondruš, Cyril Svoboda, František Španbauer a Jan Žižka.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Tím jsme se vyrovnali s dalším bodem pořadu 2. schůze této sněmovny a máme před sebou další, kterým je

 

10.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

 

Poslanecká sněmovna podle § 115 odst. 3 jednacího řádu již rozhodla, že také stálá komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky bude volena většinovým způsobem. Prosím předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby přednesl návrh volební komise, tak jak jej zpracovala podle návrhů jednotlivých poslaneckých klubů.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, volební komise na své 4. schůzi 23. července projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR a přijala své usnesení č. 10.

Poslaneckými kluby byli navrženi tito poslanci: pan poslanec Karel Černý - ČSSD, pan poslanec Stanislav Fischer - KSČM, paní poslankyně Ivana Hanačíková - US, pan poslanec Tomáš Kladívko - ODS a konečně pan poslanec Pavel Severa - KDU-ČSL.

Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o všech kandidátech a po jejím skončení hlasovali opět pomocí hlasovacího zařízení o jednom každém kandidátovi zvlášť. Upozorňuji, že pět členů komise ze zákona může být voleno výhradně z členů výboru pro obranu a bezpečnost. Tuto zákonnou podmínku všichni navržení kandidáti splňují. Také v tomto případě se jedná o dvoukolovou volbu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Reaguji na vaši vybídku a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Táži se, zda si někdo přeje v ní vystoupit. Vidím, že tomu tak není, a rychle rozpravu končím. Uděluji znovu slovo předsedovi volební komise a žádám ho, aby předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Přistoupíme tedy k volbě jednotlivých členů této stálé komise. Za člena této komise je navržen poslanec Karel Černý - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 65 ze 197 přítomných poslanců se 194 vyslovilo pro, proti nikdo, nehlasovali 3 kolegové. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Stanislav Fischer - KSČM.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 66 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 117, proti bylo 55, nehlasovalo 25 poslanců. Návrh byl tedy přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za členku této komise je navržena poslankyně Ivana Hanačíková - US.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování k předloženému návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 67 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 184, proti byli 3, nehlasovalo 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Tomáš Kladívko - ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování k předloženému návrhu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 68 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 186, proti 1, nehlasovalo 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konečně za člena této komise je navržen poslanec Pavel Severa - KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování k předloženému návrhu. Kdo je pro, prosím, aby v tomto případě stiskl tlačítko a zvedl ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 69 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 177, proti byli 2, nehlasovalo 18. Návrh byl tedy přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Konstatuji, že v prvém kole byli členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie ČR zvoleni poslankyně a poslanci Ivana Hanačíková, Karel Černý, Stanislav Fischer, Tomáš Kladívko a Pavel Severa.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane předsedo. Konstatuji, že jsme se vyrovnali s dalším bodem pořadu 2. schůze Poslanecké sněmovny.

 

Máme před sebou další, v pořadí předposlední, a tím je

 

11.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

 

Také stálá komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství bude na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny volena většinovým způsobem. Prosím tedy předsedu volební komise poslance Jana Vidíma, aby přednesl návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Dámy a pánové, volební komise na své 4. schůzi 23. července 1998 projednala návrhy poslaneckých klubů na členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství a přijala své usnesení č. 11. Poslaneckými kluby byli navrženi tito poslanci: pan poslanec Josef Hönig - ČSSD, pan poslanec Josef Houzák - KSČM, pan poslanec Miroslav Kalousek - KDU-ČSL, pan poslanec Petr Koháček - ODS, pan poslanec Ladislav Korbel - US, pan poslanec Miloš Titz - ČSSD, pan poslanec Jan Vidím - ODS.

Navrhuji, abychom nejprve vedli rozpravu o všech kandidátech a po jejím ukončení hlasovali opět pomocí hlasovacího zařízení o jednom každém kandidátu zvlášť. Upozorňuji, že podle zákona má tato komise 7 členů. Také v tomto případě se jedná o dvoukolovou volbu.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Plním vaše přání, pane předsedo, a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Můj zrak nenalezl žádnou zvednutou ruku, která by znamenala zájem přihlásit se do rozpravy. Rozpravu tímto končím a prosím vás, abyste předkládal jednotlivé návrhy k hlasování.

 

Poslanec Jan Vidím: Přistoupíme k volbě jednotlivých členů, dámy a pánové. Za člena této komise je navržen poslanec Pavel Hönig - ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 70 ze 197 přítomných poslanců se 194 vyslovilo pro, proti nebyl nikdo, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Josef Houzák - KSČM.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP