Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 71 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 111, proti 64, nehlasovalo 22. Návrh byl přijat.

Další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Miroslav Kalousek, KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 72 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 167, proti 7, nehlasovalo 23. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Petr Koháček, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 73 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 186, proti 4, nehlasovalo 7. Návrh byl přijat.

 

Prosím další návrh.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Ladislav Korbel, US.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 74 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 181, proti 3, nehlasovalo 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Za člena této komise je navržen poslanec Miloš Titz, ČSSD.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 75 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 194, proti 1, nehlasovali 3. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Pane předsedající, jen bych upozornil, že na monitorech se objevilo číslo 193, což nic nemění na skutečnosti, že pan poslanec Miloš Titz byl zvolen členem této komise.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Na mém displeji se objevilo 194. To je rozhodující.

 

Poslanec Jan Vidím: Doporučoval bych sjednotit displeje, pane předsedající.

Za člena této komise je navržen Jan Vidím, ODS.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 76 z přítomných 197 poslanců se pro vyslovilo 182, proti 2, nehlasovalo 13. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Vidím: Musím konstatovat, že v prvém kole byli členy stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství zvoleni poslanci Pavel Hönig, Josef Houzák, Miroslav Kalousek, Petr Koháček, Ladislav Korbel, Miloš Titz a Jan Vidím.

Závěrem tohoto bodu bych vás chtěl seznámit s tím, že volební komise na své 4. schůzi dne 23. července 1998 přijala usnesení č. 12, na jehož základě stanovila lhůty na podání návrhů na předsedu stálé komise pro kontrolu činnosti BIS, na předsedu stálé komise pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky a na předsedu stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství do 10. srpna 1998 do 14.00 hodin.

Dovolím si ještě konstatování, že podle volebního řádu se předsedové komise Poslanecké sněmovny volí tajným hlasováním.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji předsedovi volební komise.

 

Máme před sebou poslední bod této 2. schůze Poslanecké sněmovny, kterým je

 

12.
Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

 

Podle § 52 odst. 1 našeho jednacího řádu Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Před sebou máte jeho návrh tak, jak se na něm dohodly jednotlivé poslanecké kluby. Tímto otevírám rozpravu k předloženému návrhu a táži se, kdo se hodlá do ní přihlásit. Vidím, že všichni poslanci jsou předloženým návrhem uspokojeni, tudíž nejeví přání se do rozpravy přihlásit. Končím ji tedy téměř tak rychle, jak jsem ji zahájil.

Předkládám vám k hlasování tento návrh usnesení:

"Poslanecká sněmovna schvaluje zasedací pořádek poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny podle předloženého návrhu."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s předloženým návrhem usnesení, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 77 z přítomných 195 poslanců se pro vyslovilo 191, proti žádný, nehlasovali 4. Návrh byl přijat.

 

Vážené kolegyně, kolegové, vaše jmenovky v jednacím sále budou změněny, takže na 3. schůzi Poslanecké sněmovny si již budete moci zasednout na svá jménem označená místa.

Projednali jsme stanovený pořad druhé schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím. Přeji vám příjemné prázdniny. Setkáme se s největší pravděpodobností 18. srpna.

 

(Schůze skončila v 9.58 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP