Stenografický zápis 2. schůze, 24. července 1998


(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Předseda vlády ČR Miloš Zeman
Místopředseda PSP Ivan Langer


7. Návrh na potvrzení platnosti usnesení přijatých Poslaneckou sněmovnou v 2. volebním období, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání

Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Marek Benda


8. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Ivan Langer


9. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby

Poslanec Jan Vidím


10. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití operativní techniky Policie České republiky

Poslanec Jan Vidím


11. Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Vojenského obranného zpravodajství

Poslanec Jan Vidím


12. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny

Místopředseda PSP Ivan Langer

(Schůze skončila v 9.58 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP