20. - 22. prosince 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 16. schůzi České národní rady konané

20. - 22. prosince 1992

Obsah:

Schůzi zahájil předseda ČNR Milan Uhde

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

I. Návrh poslance Vladimíra Koronthályho a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovních tisků 190 a 192

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslankyně Evy Novákové

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslankyně Kateřiny Lojdové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

II. Vládní návrh zákona České národní rady o Českých dráhách podle sněmovních tisků 234 a 247

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Ladislava Blažka

Usnesení schváleno

III. Návrh hospodářského výboru České národní rady na usnesení České národní rady

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Ladislava Blažka

Usnesení schváleno

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví podle sněmovních tisků 237 a 248

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

V. Vládní návrh zákona České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů podle sněmovních tisků 240 a 249

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Usnesení schváleno

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví podle sněmovních tisků 238 a 241

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslance Pavla Koláře

Řeč poslance Václava Exnera

Usnesení schváleno

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach

VII. Vládní návrh na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na druhé pololetí 1992 podle sněmovního tisku 226

Řeč ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o dani silniční podle sněmovních tisků 225 a 267

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Ladislava Blažka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Usnesení schváleno

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 224 a 266

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, podle sněmovních tisků 239 a 250

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslankyně Marie Stiborové

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jana Klasa

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Doplnění pořadu schváleno

XI. Návrh poslance Vladimíra Budinského na usnesení České národní rady týkající se Úřadu pro jadernou bezpečnost

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

l. Návrh poslance Vladimíra Koronthályho a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovních tisků 190 a 192

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Vladimíra Koronthályho

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal

XII. Návrh poslance Jana Třebického a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle sněmovních tisků 187 a 188

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jana Třebického

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Miroslava Čapka

Doplnění pořadu schůze schváleno

XIII. Návrh na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 273

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Usnesení schváleno

XIV. Vládní návrh zákona České národní rady o armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů podle sněmovních tisků 227 a 235

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Usnesení schváleno

XV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících podle sněmovních tisků 206 a 207

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

Doplnění pořadu schůze schváleno

XVI. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Usnesení schváleno

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 208 a 209

Řeč poslance Josefa Ježka

Usnesení schváleno

XVIII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 243 a 252

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

XIX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, podle sněmovních tisků 242 a 251

XX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje trestní řád, podle sněmovních tisků 245 a 254

XXI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 244 a 253

XXII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., podle sněmovních tisků 246 a 255

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Miroslava Čapka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč-poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Karel Ledvinka

Řeč poslance Alfreda Frommera

Doplnění pořadu schůze schváleno

XXIII. Návrh poslance Alfreda Frommera na usnesení České národní rady k odsouzení antisemitismu a rasismu

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jana Krámka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXIV. Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisech podle sněmovních tisků 214 a 218

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Dalibora Štambery

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XXV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady od 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 186

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

XXIII. Návrh poslance Alfreda Frommera na usnesení České národní rady k odsouzení antisemitismu a rasismu

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Andreje Gjuriče

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Radima Špačka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Alfreda Frommera

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Anny Röschové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Pokračování v projednávání bodu

XXIV. Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisech podle sněmovních tisků 214 a 218

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Josefa Bejčka

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Závěrečná řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP