Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 16. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh poslance Vladimíra Koronthályho a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání podle sněmovního tisku 190 a 192

Projednávání, část č. 1 (20. prosince 1992)
Projednávání, část č. 2 (21. prosince 1992)

II. Vládní návrh zákona České národní rady o Českých dráhách podle sněmovního tisku 234 a 247

Projednávání (20. prosince 1992)

III. Návrh hospodářského výboru České národní rady na usnesení České národní rady

Projednávání (20. prosince 1992)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví podle sněmovních tisků 237 a 248

Projednávání (20. prosince 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů podle sněmovních tisků 240 a 249

Projednávání (20. prosince 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví podle sněmovních tisků 238 a 241

Projednávání (20. prosince 1992)

VII. Vládní návrh na úpravu rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na druhé pololetí 1992 podle sněmovního tisku 226

Projednávání (21. prosince 1992)

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o dani silniční podle sněmovních tisků 225 a 267

Projednávání (21. prosince 1992)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle sněmovních tisků 224 a 266

Projednávání (21. prosince 1992)

X. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky, podle sněmovních tisků 239 a 250

Projednávání (21. prosince 1992)

XI. Návrh poslance Vladimíra Budinského na usnesení České národní rady týkající se Úřadu pro jadernou bezpečnost

Projednávání (21. prosince 1992)

XII. Návrh poslance Jana Třebického a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, podle sněmovních tisků 187 a 188

Projednávání (21. prosince 1992)

XIII. Návrh na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady podle sněmovního tisku 273

Projednávání (21. prosince 1992)

XIV. Vládní návrh zákona České národní rady o armádě České republiky a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů podle sněmovních tisků 227 a 235

Projednávání (21. prosince 1992)

XV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti a o opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 206 a 207

Projednávání (21. prosince 1992)

XVI. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhu zákona České národní rady

Projednávání (21. prosince 1992)

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky podle sněmovních tisků 208 a 209

Projednávání (21. prosince 1992)

XVIII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, podle sněmovních tisků 243 a 252

Projednávání (21. prosince 1992)

XIX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, podle sněmovních tisků 242 a 251

Projednávání (21. prosince 1992)

XX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje trestní řád, podle sněmovních tisků 245 a 254

Projednávání (21. prosince 1992)

XXI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád, podle sněmovních tisků 244 a 253

Projednávání (21. prosince 1992)

XXII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., podle sněmovních tisků 246 a 255

Projednávání (21. prosince 1992)

XXIII. Návrh poslance Alfreda Frommera na usnesení České národní rady k odsouzení antisemitismu a rasismu

Projednávání, část č. 1 (22. prosince 1992)
Projednávání, část č. 2

XXIV. Vládní návrh zákona České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovně právních předpisech podle sněmovních tisků 214 a 218

Projednávání, část č. 1 (22. prosince 1992)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3

XXV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady od 23. listopadu 1992 podle sněmovního tisku 186

Projednávání (22. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP