19. - 20. prosince 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období
15. schůze19. a 20. prosince 1992

Těsnopisecká zpráva

o schůzi České národní rady

I. Návrh ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 210 a 226

II. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle sněmovních tisků 108 a 109

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP