19. - 20. prosince 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA

VII. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 15. schůzi České národní rady konané 19. a 20. prosince 1992

Obsah:

Schůzi zahájil místopředseda ČNR Jan Kasal

Schválen pořad schůze

I. Návrh ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 210 a 228

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Stanislava Kozáka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Libora Nováka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil předseda ČNR Milan Uhde

Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle sněmovních tisků 108 a 109

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Václava Trojana

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Ivana Bečváře

Řeč poslance Tomáše Štěrby

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Machalíka

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Jaroslava Melichara

Řeč poslance Josefa Červinky

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslance Josefa Červinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Josefa Červinky

Závěrečná řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP