Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 15. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh ústavního zákona České národní rady o ustavení Prozatímního senátu Parlamentu podle sněmovních tisků 210 a 226

Projednávání (19. prosince 1992)

II. Návrh poslance Jana Černého a dalších na vydání zákona České národní rady o sankcích za nedodržení obecně závazných právních předpisů při transformaci zemědělství v družstvech a nápravě majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zvláště pak zákonů č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle sněmovních tisků 108 a 109

Projednávání (20. prosince 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP