19. - 20. listopadu 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období
7. schůze19. a 20. listopadu 1992


Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

II. Interpelace poslance Václava Grulicha

III. Návrh usnesení české národní rady k současné státoprávní situaci

IV. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi podle sněmovních tisků 155 a 159

V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

VI. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmů podle sněmovních tisků 158 a 156

VII. Vládní návrh zákona české národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění podle sněmovních tisků 115 a 150

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 61 a 94

X. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

XI. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o spotřebních daních podle sněmovních tisků 98 a 104

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 161 a 162

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP