19. - 20. listopadu 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 7. schůzi České národní rady

19. a 20. listopadu 1992

Obsah:

Schůzi zahájil místopředseda ČNR Karel Ledvinka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Františka Brožíka

Schválen pořad schůze

l. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslance Alfréda Frommera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Pavla Hirše

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Šolera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jana Vraného

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Alfréda Frommera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč ministra vnitra Jana Rumla

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Josefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

II. Interpelace poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Eduarda Zemana

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

III. Návrh usnesení České národní rady k současné státoprávní situaci

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Roberta Dostála

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Piťhy

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vítězslava Sochora

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Pavel Tollner

IV. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi podle sněmovních tisků 155 a 159

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Libora Nováka (1958)

Řeč poslance Jana Kryčera

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VI. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmů podle sněmovních tisků 158 a 156

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Roberta Koláře

Usnesení schváleno

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Jaroslava Štraita

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil předseda ČNR Milan Uhde

Řeč poslance Martina Syky

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění podle sněmovních tisků 115 a 150

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Miroslava Kašpárka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Řeč poslance Tomáše Páva

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslankyně Evy Fischerové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Miroslava Rašky

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Františka Brožíka

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Hany Lagové

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Usnesení schváleno

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Martina Syky

Pokračování v projednávání bodu

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč ministra vlády Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jindřicha Němčíka

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Pokračování v projednávání bodu

V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Jana Zahradníčka

Řeč ministra spravedlnosti Jiřího Nováka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Vojtěcha Čecháka

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč ministra vlády Stanislava Bělehrádka

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Stanislava Pěničky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 61 a 94

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Usnesení schváleno

Řeč ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičky

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

X. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Řeč poslance Věnceslava Lukáše

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Pavla Šafaříka

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Richarda Mandelíka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

XI. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o spotřebních daních podle sněmovních tisků 98 a 104

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Uřičáře

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 161 a 162

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno

Řeč poslance Jiřího Payna

Pokračování v projednávání bodu

XI. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona České národní rady o spotřebních daních podle sněmovních tisků 98 a 104

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jana Jegly

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Pokračování v projednávání bodu

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 161 a 162

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Usnesení schváleno

Závěrečné slovo místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP