Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 7. schůze

Zahájení schůze

I. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (19. listopadu 1992)

II. Interpelace poslance Václava Grulicha

Projednávání (19. listopadu 1992)

III. Návrh usnesení české národní rady k současné státoprávní situaci

Projednávání (19. listopadu 1992)

IV. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi podle sněmovních tisků 155 a 159

Projednávání (20. listopadu 1992)

V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

Projednávání, část č. 1 (20. listopadu 1992)
Projednávání, část č. 2

VI. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmů podle sněmovních tisků 158 a 156

Projednávání (20. listopadu 1992)

VII. Vládní návrh zákona české národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

Projednávání, část č. 1 (20. listopadu 1992)
Projednávání, část č. 2

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění podle sněmovních tisků 115 a 150

Projednávání (20. listopadu 1992)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 61 a 94

Projednávání (20. listopadu 1992)

X. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Projednávání (20. listopadu 1992)

XI. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o spotřebních daních podle sněmovních tisků 98 a 104

Projednávání (20. listopadu 1992)

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 161 a 162

Projednávání (20. listopadu 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP