Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 7. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 7. schůze, 20. listopadu 1992

Předchozí část(Jednání zahájeno ve 9.10 hodin)

Místopředseda ČNR Pavel Tollner


IV. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o soustavě cenných papírů a obchodování s nimi podle sněmovních tisků 155 a 159

Poslanec Ondřej Zemina
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Libor Novák (1958)
Poslanec Jan Kryčer
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Marek Benda
Poslanec Richard Mandelík
Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Richard Mandelík


V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Alfred Frommer
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec František Brožík
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jan Zahradníček


VI. Návrh poslance České národní rady Tomáše Ježka na vydání zákona ČNR o rezervách pro zjištění základu pro daň z příjmů podle sněmovních tisků 158 a 156

Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda ČNR Pavel Tollner


VII. Vládní návrh zákona české národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jindřich Němčík
Poslankyně Hana Lagová
Poslankyně Anna Váchalová
Poslanec Jaroslav Štrait
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Jiří Payne


VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění podle sněmovních tisků 115 a 150

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Martin Syka
Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Poslanec František Brožík
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslankyně Eva Fischerová
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miroslav Raška
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Miroslav Kašpárek
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec František Brožík
Poslanec Robert Kolář
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Martin Syka
Místopředseda ČNR Karel Ledvinka
Poslanec Tomáš Páv
Poslanec Miroslav Raška
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Alfred Frommer
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Ludvík Motyčka
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Předseda ČNR Milan Uhde
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Tomáš Ježek
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Miroslav Čerbák
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Janeček
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Čerbák
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Vladimír Budinský
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Miroslav Raška
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miroslav Čerbák
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Jiří Payne
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Jiří Payne
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Čerbák
Předseda ČNR Milan Uhde
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec František Brožík
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec František Brožík
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Hana Lagová
Poslanec Miroslav Čerbák
Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Martin Syka


VII. Vládní návrh zákona české národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle sněmovních tisků 62 a 95

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jindřich Němčík
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Jindřich Němčík
Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Jiří Payne
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Jindřich Němčík
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jindřich Němčík
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Předseda ČNR Milan Uhde

(Jednání přerušeno.)

Předseda ČNR Milan Uhde


V. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o daních z příjmů podle sněmovních tisků 100 a 106

Poslanec Josef Hurta
Poslanec Jan Zahradníček
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Novák
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Vojtěch Čechák
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Stanislav Pěnička
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Richard Mandelík
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vlastimil Tlustý
Ministr pro hospodářskou soutěž ČR Stanislav Bělehrádek
Poslanec Stanislav Pěnička
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Oldřich Kužílek
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Stanislav Pěnička
Poslanec Richard Mandelík


IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony, podle sněmovních tisků 61 a 94

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec ČNR Miloslav Výborný
Poslanec Martin Syka
Poslanec Emil Jaroš
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Milena Kolářová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


X. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o dani z přidané hodnoty podle sněmovních tisků 99 a 105

Poslanec Věnceslav Lukáš
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslankyně Ivana Janů
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Richard Mandelík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Leopold Zubek
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Tomáš Sojka
Poslanec Alfred Frommer
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


XI. Návrh poslance České národní rady Richarda Mandelíka a dalších na vydání zákona ČNR o spotřebních daních podle sněmovních tisků 98 a 104

Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Uřičář
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jozef Wagner


XII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 161 a 162

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Miloslav Výborný
Poslankyně Petra Buzková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Jan Jegla
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Jiří Payne
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Milena Kolářová
Místopředseda ČNR Jiří Vlach


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP