22. - 24. září 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

4. schůze 22. - 24. září 1992

Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 22, 31 až 37

II. Návrh poslance ČNR Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, podle sněmovních tisků 15 a 38

III. Návrh poslanců ČNR Emila Jaroše a dalších na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady podle sněmovních tisků 20 a 39

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství podle sněmovních tisků 26 a 40

V. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 23 a 41

VI. Návrh poslanců ČNR Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., podle sněmovních tisků 27 a 42

VII. Návrh na změnu usnesení České národní rady č. 361 z 18. února 1992 ke stanovení platu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992 podle sněmovního tisku 44

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

X. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

XI. Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992

PRAHA 1992


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP