22. - 24. září 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII.volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 4. schůzi České národní rady

22. - 24. září 1992

Obsah:

Schůzi zahájil předseda ČNR Milan Uhde

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Schválen pořad schůze

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 22, 31 až 37

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

II. Návrh poslance ČNR Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, podle sněmovních tisků 15 a 38

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Usnesení schváleno

III. Návrh poslanců ČNR Emila Jaroše a dalších na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady podle sněmovních tisků 20 a 39

Řeč místopředsedy ČNR Pavla Tollnera

Řeč poslance Petra Koháčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Bláhy

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Petra Bachny

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy ČNR Pavla Tollnera

Řeč poslance Petra Koháčka

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy ČNR Pavla Tollnera

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství podle sněmovních tisků 26 a 40

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Vlastimila Tlustého

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Viktora Dobala

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe

V. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 23 a 41

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Václava Franka

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Pavla Petržílka

Řeč poslance Josefa Effenbergera

Řeč poslance Vladimíra Koronthály

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Jaroslava Žižky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Josefa Hurty

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Oty Fejfara

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

VI. Návrh poslanců ČNR Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., podle sněmovních tisků 27 a 42

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Miroslava Čerbáka

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč místopředsedy ČNR Karla Ledvinky

Řeč poslance Josefa Janečka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Karla Macha

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Vrzala

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Ivana Vrzala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Roberta Koláře

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

VII. Návrh na změnu usnesení České národní rady č. 361 z 18. února 1992 ke stanovení platu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Řeč poslance Martina Syky

Usnesení schváleno

Řeč poslance Martina Syky

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992 podle sněmovního tisku 44

Řeč poslance Jana Navrátila

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

V. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů České republiky podle sněmovních tisků 23 a 41

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Vladimíra Koronthály

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč ministra hospodářství Karla Dyby

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Usnesení schváleno

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslankyně Anny Váchalové

Řeč poslance Zdenka Trojana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Procházky

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Emila Jaroše

Řeč poslance Alfréda Frommera

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jan Kasal.

X. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Řeč poslance Václava Čundrleho

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jaroslava Sourala

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vlastislava Kuchaře

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zdeňka Vorlíčka

XI. Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Svatomíra Recmana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jana Vraného

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslankyně Anny Röschové

Řeč místopředsedy vlády a ministra financí Ivana Kočárníka

Řeč poslance Tomáše Ježka

Usnesení schváleno

Závěrečná řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP