Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 4. schůze

Zahájení schůze

I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 22, 31 až 37

Projednávání (22. září 1992)

II. Návrh poslance ČNR Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, podle sněmovních tisků 15 a 38

Projednávání (22. září 1992)

III. Návrh poslanců ČNR Emila Jaroše a dalších na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady podle sněmovních tisků 20 a 39

Projednávání (22. září 1992)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství podle sněmovních tisků 26 a 40

Projednávání (22. září 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 23 a 41

Projednávání (22. září 1992)

VI. Návrh poslanců ČNR Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., podle sněmovních tisků 27 a 42

Projednávání (22. září 1992)

VII. Návrh na změnu usnesení České národní rady č. 361 z 18. února 1992 ke stanovení platu řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (23. září 1992)

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 26. srpna do 22. září 1992 podle sněmovního tisku 44

Projednávání (23. září 1992)

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (23. září 1992)

X. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (24. září 1992)

XI. Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992

Projednávání, část č. 1 (24. září 1992)
Projednávání, část č. 2Přihlásit/registrovat se do ISP