Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 4. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 4. schůze, 24. září 1992

Předchozí část(Jednání zahájeno ve 10.10 hodin)
(Přerušená schůze zahájena v 10.00 hod.)

Místopředseda ČNR Jan Kasal


X. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Poslanec Václav Čundrle
Poslankyně Gerta Mazalová
Poslanec Zdeněk Vorlíček
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jaroslav Soural
Poslanec Vlastislav Kuchař
Poslanec Zdeněk Vorlíček


XI. Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda ČNR Jan Kasal


XI. Zpráva vlády České republiky o vývoji rozpočtového hospodaření České republiky v I. pololetí 1992

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Místopředseda vlády ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda vlády Ivan Kočárník
Poslanec Jozef Wagner
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Jan Vik
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Hájek
Poslanec Svatomír Recman
Poslanec Vítězslav Valach
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Jiří Vačkář
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Jan Vraný
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Jan Černý
Poslanec Josef Křížek
Místopředseda ČNR Jan Kasal
Poslankyně Anna Röschová
Ministr financí ČR Ivan Kočárník
Poslanec Tomáš Ježek
Místopředseda ČNR Jan Kasal


Předchozí část


Přihlásit/registrovat se do ISP