Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly | 4. schůze

Česká národní rada
Stenozáznamy 1992 - 1992

Stenografický zápis 4. schůze, 22. září 1992

Následující část


(Jednání zahájeno ve 10.15 hodin)

Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Jiří Honajzer
Předseda ČNR Milan Uhde

(Schůze přerušena do 11,15 hod.)

Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Vladimír Šuman


I. Návrhy předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 22, 31 až 37

Předseda ČNR Milan Uhde


II. Návrh poslance ČNR Josefa Janečka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, podle sněmovních tisků 15 a 38

Poslanec Josef Janeček
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vladimír Šuman
Předseda ČNR Milan Uhde


III. Návrh poslanců ČNR Emila Jaroše a dalších na vydání zákona České národní rady o sídle České národní rady podle sněmovních tisků 20 a 39

Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Poslanec Petr Koháček
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Jan Bláha
Poslanec Jiří Drápela
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslanec Petr Bachna
Poslankyně Anna Röschová
Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Poslanec Petr Koháček
Místopředseda ČNR Pavel Tollner
Předseda ČNR Milan Uhde


IV. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství podle sněmovních tisků 26 a 40

Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Josef Křížek
Místopředseda vlády ČR Josef Lux
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Křížek
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Jiří Vyvadil
Poslanec Miloslav Výborný
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Josef Křížek
Poslanec Viktor Dobal
Místopředseda vlády ČR Josef Lux


V. Vládní návrh zákona České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky podle sněmovních tisků 23 a 41

Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Pavel Hirš
Předseda ČNR Milan Uhde
Poslanec Pavel Hirš
Poslanec Václav Frank
Poslanec Pavel Seifer
Poslanec Vladimír Budinský
Poslanec Stanislav Gross
Poslanec Ludvík Motyčka
Poslanec Pavel Petržílek
Poslanec Josef Effenberger
Poslanec Vladimír Koronthály
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jaroslav Žižka
Poslanec Viktor Dobal
Poslanec Josef Hurta
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Vladimír Šuman
Poslanec Jiří Šoler
Poslanec Ota Fejfar
Poslankyně Milena Kolářová
Poslanec Ludvík Motyčka
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Místopředseda vlády ČR Jan Kalvoda
Poslankyně Petra Buzková
Poslankyně Milena Kolářová


VI. Návrh poslanců ČNR Roberta Koláře a Martina Syky na vydání zákona České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., podle sněmovních tisků 27 a 42

Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Martin Syka
Poslanec Emil Jaroš
Poslanec Miroslav Čerbák
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Sojka
Místopředseda ČNR Karel Ledvinka
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Tomáš Ježek
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Karel Mach
Poslanec Martin Syka
Poslanec Miloslav Výborný
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Ivan Vrzal
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Poslanec Ivan Vrzal
Poslanec Robert Kolář
Místopředseda ČNR Jiří Vlach
Předseda ČNR Milan Uhde


Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP