13. - 15. července 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období
2. schůze13.-15. července 1992

Těsnopisecká zpráva o schůzi

České národní rady

I. Slib poslanců České národní rady

II. Programové prohlášení vlády České republiky

III. Návrh na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady

IV. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 111/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

V. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

VI. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

VII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

VIII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

IX. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

X. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

XI. Návrh výboru České národní rudy pro právní ochranu a bezpečnost na volbu členů kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

XII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992.

XIII. Rezignace na funkci místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky

XIV. Návrh poslance Jiřího Payna na usnesení České národní rady ke zřízení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou

XV. Návrh poslance Jiřího Drápely na usnesení České národní rady k možnosti spolkového uspořádání společného státu

PRAHA 1992

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP