13. - 15. července 1992

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VII. volební období

TĚSNOPISECKÁ ZPRÁVA

o 2. schůzi České národní rady

13.-15. července 1992

Obsah:

Schůzi zahájil předseda ČNR Milan Uhde

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Schválen pořad schůze.

I. Slib poslanců České národní rady

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Řeč poslankyně Petry Buzkové

II. Programové prohlášení vlády České republiky

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Projednávání tohoto bodu bylo přerušeno.

III. Návrh na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady

Řeč poslance Jana Vika

Usnesení schváleno

IV. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Sojky

Řeč poslance Tomáše Svobody

Usnesení schváleno

V. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno

VI. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jana Černého

Usnesení schváleno

VII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Miloše Skočovského

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jozefa Wagnera

Usnesení schváleno

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Usnesení schváleno

VIII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

IX. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Řeč poslance Miloslava Výborného

Usnesení schváleno

X. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

Řeč poslankyně Hany Marvanové

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Reného Háby

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Michala Lobkowicze

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Leopolda Zubka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Budinského

XI. Návrh výboru České národní rady pro právní ochranu a bezpečnost na volbu členů kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Usnesení schváleno

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Usnesení schváleno

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč místopředsedy ČNR Jana Kasala

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

XII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992

Usnesení schváleno

XIII. Rezignace na funkci místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Usnesení schváleno

Pokračování v projednávání bodu

II. Programové prohlášení vlády České republiky

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Pavla Severy

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Jiřího Honajzera

Řeč poslance Marka Bendy

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč poslance Vítězslava Valacha

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jana Černého

Řeč poslance Vladimíra Budinského

Řeč poslance Vladimíra Šumana

Řeč poslance Tomáše Ježka

Řeč poslance Josefa Křížka

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Viktora Dobala

Řeč poslance Františka Kozla

Řeč poslance Leopolda Zubka

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Jiřího Karase

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslance Jiřího Vačkáře

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Martina Chudoby

Řeč poslance Jiřího Šolera

Řeč poslankyně Gerty Mazalové

Řeč poslance Jaroslava Nováka

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslankyně Petry Buzkové

Řeč poslance Pavla Seifera

Řeč poslance Ladislava Bodyho

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Josefa Valenty

Řeč poslance Oldřicha Vrchy

Řeč poslance Ladislava Rymeše

Řeč poslance Václava Exnera

Řeč poslance Petra Kavana

Řeč poslankyně Mileny Kolářové

Řeč poslance Václava Nájemníka

Řeč poslance Stanislava Grosse

Řeč poslance Čestmíra Hofhanzla

Řeč poslance Vratislava Votavy

Řeč poslankyně Ivany Janů

Řeč poslance Petra Nečase

Řeč poslance Josefa Holuba

Řeč místopředsedy vlády Jana Kalvody

Řeč poslance Jana Vika

Řeč předsedy vlády Václava Klause

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Josefa Pavely

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč předsedy ČNR Milana Uhdeho

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Ludvíka Motyčky

Řeč poslance Jaroslava Vlčka

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Martina Syky

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Josefa Hájka

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Ivana Maška

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Michala Krause

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Zbyška Stodůlky

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Michala Krause

Usnesení schváleno

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Řeč ministra zdravotnictví Petra Loma

Řeč poslance Vladimíra Řezáče

Rozšíření pořadu schůze schváleno.

XIV. Návrh poslance Jiřího Payna na usnesení České národní rady ke zřízení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Dalibora Matulky

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Jiřího Payna

Další část schůze řídil místopředseda ČNR Jiří Vlach.

Řeč poslance Antonína Hrazdíry

Řeč poslance Pavla Hirše

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Tomáše Svobody

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Oldřicha Váci

Řeč poslance Jaroslava Ortmana

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Vladislava Bodyho

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Ondřeje Zeminy

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Josefa Ullmanna

Řeč poslance Jiřího Payna

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Payna

Řeč poslance Jiřího Drápely

Rozšíření pořadu schůze schváleno.

XV. Návrh poslance Jiřího Drápely na usnesení České národní rady k možnosti spolkového uspořádání společného státu

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Řeč poslance Václava Grulicha

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Bílého

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Jana Vika

Řeč poslance Tomáše Fejfara

Řeč poslance Josefa Ježka

Řeč poslance Oldřicha Kužílka

Řeč poslance Jiřího Vyvadila

Řeč poslance Rudolfa Opatřila

Řeč poslance Jiřího Drápely

Řeč poslance Michala Krause

Řeč poslance Miloslava Výborného

Řeč poslance Jiřího Drápely

Usnesení schváleno

Řeč poslance Jiřího Drápely

Závěrečná řeč místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP