Digitální knihovna | ČNR 1992 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1992 - 1992

Pořad 2. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslanců České národní rady

Projednávání (13. července 1992)

II. Programové prohlášení vlády České republiky

Projednávání, část č. 1 (13. července 1992)
Projednávání, část č. 2 (14. července 1992)

III. Návrh na zařazení nových poslanců do výborů České národní rady

Projednávání, část č. 1 (13. července 1992)
Projednávání, část č. 2

IV. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 111/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

Projednávání, část č. 1 (13. července 1992)
Projednávání, část č. 2

V. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Projednávání (13. července 1992)

VI. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Projednávání (13. července 1992)

VII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání (13. července 1992)

VIII. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

Projednávání (13. července 1992)

IX. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Projednávání (13. července 1992)

X. Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

Projednávání (13. července 1992)

XI. Návrh výboru České národní rudy pro právní ochranu a bezpečnost na volbu členů kontrolního orgánu pro použití operativní techniky Policie České republiky

Projednávání (13. července 1992)

XII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června do 13. července 1992.

Projednávání (13. července 1992)

XIII. Rezignace na funkci místopředsedy prezidia Pozemkového fondu České republiky

Projednávání (13. července 1992)

XIV. Návrh poslance Jiřího Payna na usnesení České národní rady ke zřízení dočasné komise předsednictva České národní rady pro jednání se Slovenskou národní radou

Projednávání (14. července 1992)

XV. Návrh poslance Jiřího Drápely na usnesení České národní rady k možnosti spolkového uspořádání společného státu

Projednávání (15. července 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP