Hlasování
46. schůze, 9. 12. 2008

Procedurální hlasování
1 - 2 (9. 12. 2008)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
3 (9. 12. 2008)


ISP (příhlásit)