Hlasování
46. schůze, 17. 2. 2009

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
7 - 9 (17. 2. 2009)


ISP (příhlásit)