Hlasování poslankyně
Zdenka Dopitová
46. schůze

Procedurální hlasování
1 - 2 (9. 12. 2008)

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
3 (9. 12. 2008), 4 (3. 2. 2009), 5 - 6 (4. 2. 2009), 7 - 9 (17. 2. 2009), 10 - 13 (18. 2. 2009)


ISP (příhlásit)