Hlasování
46. schůze, 18. 2. 2009

1. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení
10 - 13 (18. 2. 2009)


ISP (příhlásit)