Sněmovní tisk 994
N.z. o lobbingu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Skupina poslanců (Bohuslav Sobotka, Ondřej Liška, Pavel Kováčik, Věra Jakubková, Jeroným Tejc) předložila sněmovně návrh zákona 9. 12. 2009.
Zástupce navrhovatele: Sobotka B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 994/0 dne 10. 12. 2009.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11. 12. 2009. Vláda zaslala stanovisko 6. 1. 2010. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 8. 1. 2010 jako tisk 994/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 1. 2010 (usnesení č. 460). Určil zpravodaje: Mgr. Juraj Raninec a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 2. 2010 na 73. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1595).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 4. 2010 na 78. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 994/2, který byl rozeslán 16. 4. 2010 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 18. 5. 2010 na 79. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1690).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 5. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 285, dokument 285/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 5. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 6. 2010 a přijal usnesení č. 157, které bylo rozdáno jako tisk 285/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 6. 2010 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 529).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán poslancům jako tisk 994/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán poslancům jako tisk 994/4.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Lobbing, Podnikání, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: kontrola komunikace, neslučitelnost, parlament, parlamentní výbor, politický funkcionář, poslanec parlamentu, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)