Sněmovní tisk 885
Novela z. o zdravotnických prostředcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 7. 2009.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 885/0 dne 6. 8. 2009.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 9. 2009 (usnesení č. 417). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 30. 9. 2009 na 62. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1410).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 27. 11. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 885/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 1. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 885/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 1. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 885/3 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 12. 3. 2010 usnesení doručené poslancům jako tisk 885/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2010 na 75. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 885/5, který byl rozeslán 6. 4. 2010.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 4. 2010 na 78. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 51, usnesení č. 1664).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 23. 4. 2010 návrh zákona Senátu jako tisk 276, dokument 276/0.

 • O

  Organizační výbor dne 28. 4. 2010 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Božena Sekaninová).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 19. 5. 2010 a přijal usnesení č. 59, které bylo rozdáno jako tisk 276/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 5. 2010 na 19. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 496).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 5. 2010.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2010.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 6. 2010.

Zákon vyhlášen 16. 6. 2010 ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 196/2010 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Zdravotnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: lékařská diagnóza, prostředky zdravotnické techniky, správní kontrola, testování, vědecký přístroj, zdravotní péče, zdravotnická legislativa

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
123/2000novelizujeZákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů885/0


ISP (příhlásit)