Sněmovní tisk 463
Úmluva o zřízení Rady pro celní spolupráci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 19. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 463/0 dne 27. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 4. 2008 (usnesení č. 237). Určil zpravodaje: Ing. Daniel Reisiegel a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 25. 4. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 764).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 463/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 5. 2009 na 56. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 204, usnesení č. 1205).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 18. 3. 2008 jako senátní tisk 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 2. 4. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Vlastimil Sehnal).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 5. 2008 a přijal usnesení č. 266, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 417).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 19. 5. 2009.Deskriptory EUROVOCu: celní spolupráceISP (příhlásit)