Usnesení PS č. 764

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou /sněmovní tisk 463/ - prvé čtení (25. dubna 2008)
ISP (příhlásit)