Usnesení PS č. 1205

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí změny Úmluvy o zřízení Rady pro celní spolupráci v souladu s Doporučením Rady pro celní spolupráci Českou republikou /sněmovní tisk 463/ - druhé čtení (12. května 2009)
ISP (příhlásit)