Sněmovní tisk 449
Doh. mezi EU a USA o zprac.údajů jmenné evidence cestujících

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 3. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 449/0 dne 18. 3. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 3. 2008 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Mgr. David Šeich a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 5. 2008 na 30. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 783).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 6. 2008 záznam z jednání doručený poslancům jako tisk 449/Z.
 • 2

  2. Čtení proběhlo 10. 9. 2009 na 60. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 111, usnesení č. 1357).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 3. 2008 jako senátní tisk 215/0.

 • O

  Organizační výbor dne 12. 3. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Töpfer) a přikázal tisk k projednání: Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí (Tomáš Töpfer).

 • V
  • Stálá komise Senátu pro ochranu soukromí projednal návrh dne 8. 4. 2008 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 215/2 (doporučuje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 16. 4. 2008 a přijal usnesení č. 140, které bylo rozdáno jako tisk 215/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 4. 6. 2008 na 14. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 393).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2009.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, cestující veřejnost, evidence obyvatelstva, Evropská unie, letecká doprava, Spojené státyISP (příhlásit)