Sněmovní tisk 288
Novela zákoníku práce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2007.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 288/0 dne 12. 9. 2007.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 9. 2007 (usnesení č. 150). Určil zpravodaje: Ing. Kosta Dimitrov a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 9. 2007 na 21. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 403).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 21 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 10. 2007 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 288/3, který byl rozeslán 26. 10. 2007 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 31. 10. 2007 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 392, usnesení č. 485).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 13. 11. 2007 návrh zákona Senátu jako tisk 141, dokument 141/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 11. 2007 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 28. 11. 2007 a přijal usnesení č. 51, které bylo rozdáno jako tisk 141/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 12. 2007 na 10. schůzi Senátu.
  Senát se návrhem nezabýval (usnesení č. 264).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 12. 2007.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 12. 2007.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 12. 2007.

Zákon vyhlášen 28. 12. 2007 ve Sbírce zákonů v částce 112 pod číslem 362/2007 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie /EU/, Vztahy pracovněprávní, Zákoník práce

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: odstupné, práce v noci, pracovní doba, pracovní podmínky, pracovní právo, přibližování legislativy, zákoník práce

Navržené změny předpisů (18)ISP (příhlásit)