Skupina ČR - Spolková republika Německo

Předseda

Mgr. Dana Váhalová

Místopředseda

Ing. Miroslav Jeník
Ing. Jaroslav LobkowiczISP (příhlásit)