Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, S

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

SÁNDOROVÁ Eleonóra

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: VPN - MNI - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1; 197 k T.33 (národnostní problematika)

5.FS, 20. 7. 1990,18; 241 k T.35

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 334 k bezpečnostní situaci v ČSFR

20. 9. 1990,24; 534 k pohraničnímu styku

11.FS, 8.,9.1. 1991, 1; 141,287 k T.330,331,392 (LZLP)

13.FS, 19. 2. 1991, 9 ; 521 k T.442 + k PN posl. Mlynárika

20. 2. 1991, 9 ; 675,710,877 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

14.FS, 26. 3. 1991,22; 699 ke K - 17

3. 4. 1991,17 ;1157,1160 k zákonu o půdě

16.FS, 3. 7. 1991,14; 256,259 k T.660,713 + PN

(ZKO FS pro FBIS) - volba členů

6; 337 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

10. 7. 1991,24; 987 k T.701,744 (policejní sbory)

25;1044 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

13;1127,1161 vývoj kriminality

16. 7. 1991,16;1734 k textu T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 27. 9. 1991,26; 485,487 k situaci v Gabčíkovo - Nagymarosz

8.10. 1991,24;1580 návrh na vyhlášení referenda

9.10. 1991,27;1631,1652,1665 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 1.11. 1991,17; 652 k antisemitismu

7.11. 1991, -; 942 k uvolnění členů ZKO FS pro FBIS

z výborů

21; 991 odsouzení projevů rasismu

8.11. 1991,14;1153,1209 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,23;1400 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991, -;1539,1540 referendum - otázky

19.FS, 6.12. 1991,11; 535 dotaz k novele školského zákona

20.FS, 24. 1. 1992, 7; 383,390 k odpovědi na svou interpelaci T.1104 (svoboda tisku)

28. 1. 1992, pokr.7; 565 k odpovědím na interpelace

10; 713,716,892 volby do FS + PN

29. 1. 1992,11; 765,801 zprav. SN k T.1038,1194

(vojenské obranné zpravodajství)

30. 1. 1992, pokr.9;1139 dodržování lidských práv

19. 2. 1992,15;2176 k závěrečnému slovu generálního prokurátora ČSFR

21.FS, 4. 3. 1992,10; 272 pobyt cizinců + PN

6. 3. 1992, 3; 555 změna úst. zákona č. 143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

22.FS, 21. 4. 1992,11; 710 investiční společnosti a fondy + PN

22. 4. 1992,21;1105,1171 Smlouva se SRN

23. 4. 1992,25;1307,1366 zákoník práce, zaměstnanost + PN

28. 4. 1992,36;1784 P - zákon o rodině

29. 4. 1992, DP; 1892 informace ředitele FBIS

42;1941 k informačním systémům

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 14 k odvolání člena předsednictva FS

7.SN, 21. 3. 1990, 2; 22 k zastoupení poslaneckých klubů ve výboru

 

SEMAN Karol, PhDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: B - Západoslovenský kraj

PK - SDź - KSČM

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 3.SN, 26.11.1990; 45

VSK - SN od: 3.SN, 26.11.1990; 45

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.1990, 1; 150 FP k rómské problematice

13.FS, 20. 2. 1991, 9; 876,890 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace) + PN

15.FS, 22. 5. 1991,20; 928 k T.630 - dotaz na ministra Klause

23. 5. 1991, -;1076 návrh na uctění památky Gándhího

16.FS, 10. 7. 1991,13;1163,1170 vývoj kriminality

12. 7. 1991,27;1510,1511 k záležitostem Rómů

SN 17.SN, 15. 4. 1992, 1; 43 k T.1410,1491 (doporučení poslaneckého klubu)

 

 

SERENČÉŠ Peter, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Západoslovenský kraj

PK - SDź - KSČM

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.SN, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 17.FS, 26. 9. 1991, 4; 213 zprav. SN k T.721

(MMF - 3. dodatek)

19.FS, 19.12. 1991,25;1459 transformační zákon

22.FS, 15. 4. 1992, 9; 393 zprav. SN k T.1408,1489

(daň z příjmů)

SN 11.SN, 2.10. 1991, 1; 47 k T.851 + návrh usnesení FS

 

 

 

SLOTA Ján, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro odsun sovětských vojsk

od: 6.FS, 20. 9. 1990; 519

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 134 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 20. 7. 1990,18; 238 k T.35 - stanovisko poslaneckého klubu SNS

7.FS, 24.10. 1990, 3; 40 k problematice národnostních menšin

8.FS, 16.11. 1990, 7; 81 k T.204,301 (podpora předloženého návrhu)

 

 

SMRŽÍK Kornel

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VSK - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 9.FS, 26.11. 1990, 2; 55 zprav. SN k T.224,308

(školský zákon)

14.FS, 26. 3. 1991,22; 601 ke K - 17

15.FS, 14. 5. 1991, 2; 20,69,71 zprav. SN k T.515,605 (odstupné)

16.FS, 9. 7. 1991,19; 885 k ochraně ovzduší

17.FS, 3.10. 1991,16;1094 k lustračnímu zákonu

18.FS, 30.10. 1991, 2; 189 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

 

 

 

 

 

 

STANK Jozef, Ing., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Západoslovenský kraj

PK - SDź - KSČM

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda FS od: 1.FS, 27. 6. 1990; 45

předseda VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1;176 řídí schůzi FS

213 prezidiální sdělení

6.FS, 18. 9. 1990, -; 207,213,286 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

o programu jednání FS

20. 9. 1990, -; 449 prezidiální sdělení k legislativnímu programu vlády ČSFR

24; 521 odpověď na dotaz posl. Mlynárika

2.10. 1990, -; 730 organizační záležitosti

7.FS, 23.10. 1990, -; 5 k programu schůze FS

25.10. 1990, 6; 159 řídí schůzi FS, organizační

a prezidiální sdělení

9.FS, 4.,5.12.1990,12; 612,720 řídí schůzi FS, organizační pokyny

10.FS, 19.12. 1990, 4; 27 prezidiální sdělení k bodu jednání, objasnění situace před přerušením schůze FS

20.12. 1990, 6; 145-8,158 řídí schůzi FS, organizační sdělení

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 659,753,

763,771 řídí schůzi FS, organizační sdělení, informace o bezpečnostních opatřeních podle nařízení ministra Langoše

13.FS, 31. 1. 1991,13; 387 k T.366 (vojenská doktrína)

20. 2. 1991, 9; 805 řídí schůzi FS

21. 2. 1991,10; 917 řídí schůzi FS

14.FS, 28.3.,3.4.1991,17;829,843,848,

880,909,919,

1014,1171 řídí schůzi FS, informační

a prezidiální sdělení

4. 4. 1991,17;1177 informace o stavu projednávání zákona o půdě

5. 4. 1991,17;1181,1197,1476,1479, 1481 organizační a prezidiální sdělení

15.FS, 17. 5. 1991, 9; 570 řídí schůzi FS

632, organizační sdělení

21. 5. 1991,16; 637 řídí schůzi FS, organizační sdělení

726,728 k T.643 (zákon o půdě), organizační připomínky

22. 5. 1991,15; 947 řídí schůzi FS

23. 5. 1991, -;1072 k programu schůze FS na základě jednání politického grémia

18;1264 řídí schůzi FS

29. 5. 1991,17;1633 řídí schůzi FS, informační sdělení, rozšíření programu schůze

23;1778 vysvětlení k T.657A (K - 17)

10;1869 řídí schůzi FS

30. 5. 1991,29;1951 řídí schůzi FS

31;2024 řídí schůzi FS

25;2054 k hlasovacímu zařízení

22;2121-2142 řídí schůzi FS, informační sdělení, informace o programu schůze

31. 5. 1991, -;2149 řídí schůzi FS, informační sdělení

16.FS, 2. 7. 1991, 2; 112 k T.736,737

(odsun sovětských vojsk) + PN

3. 7. 1991, -; 333 informační sdělení VŽP - SL/SN

6,7; 370 řídí schůzi FS, informační sdělení, organizační záležitosti

4. 7. 1991, 6-12; 465 řídí schůzi FS, informační sdělení

638 informační sdělení

9. 7. 1991,19; 821 řídí schůzi FS

888, k životnímu prostředí a k práci tří ministrů

-; 925 k dohodovacímu řízení ke třem neschváleným zákonům

931, organizační záležitosti

11. 7. 1991, - ;1219 řídí schůzi FS, organizační sdělení

k dohodovacímu řízení k T.676,677

1340, informační sdělení o programu schůze FS

15. 7. 1991, -;1580 sdělení o programu schůze FS

17. 7. 1991, -;1953,1985 řídí schůzi FS, informační sdělení

18. 7. 1991, -;2117 řídí schůzi FS, organizační sdělení

2177, informační sdělení k programu schůze FS

19. 7. 1991, -;2181 řídí schůzi FS, informační sdělení, organizační záležitosti

17.FS, 24. 9. 1991, - ; 23 řídí schůzi FS, organizační sdělení

27. 9. 1991,26; 486,497 k usnesení VŽP - SL/SN k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

3.10. 1991,19;1139,1141 řídí schůzi FS; upozornění, že

8. 10. 1991 v 10,00 hod. navštíví FS prezident SRN Weiszäcker

1176, informace k ověření dopisu generálního prokurátora ČSFR Gašparoviče k lustračnímu zákonu

1207,1226,1229 informační sdělení, pokyny k volbám kandidátů na soudce ÚS, čte složení volební komise

18.FS, 5.11. 1991, 6; 728,740 řídí schůzi FS

7.11. 1991,8,18;1043,1044,

1078,1081 řídí schůzi FS, informační sdělení

k 2. kolu volby kandidátů na soudce ÚS,ukončení volby,volební výsledky, k hlasování o PN k T.858

8.11. 1991,14;1101 řídí schůzi FS, informační sdělení

12.11. 1991, -;1263 řídí schůzi FS, informační sdělení

8;1448 k volbě kandidátů na soudce ÚS

13.11. 1991, -;1546 doba nesvobody

19.FS, 3.12. 1991, -; 31,59 řídí schůzi FS, informační sdělení

k programu schůze

2,3,4; 71,171 volba ověřovatelů, přerušení jednání k bodu č. 3

5.12. 1991, -; 377,400,425 řídí schůzi FS, informační sdělení, doplnění programu, návrh na přerušení jednání k bodu č. 3

6.12. 1991,11; 541 navrhuje přerušení schůze FS

12.12. 1991, - ; 937,949 řídí schůzi FS, informační sdělení

k programu schůze

955,959 informace o přítomnosti guvernéra SBČS Tošovského

1056,1087,

1094,1145 k pozměňovacím návrhům

1176,1195 k úpravě programu 19. schůze FS

21.12. 1991,25; 1888,1971,

1982,1983,1988,

1995,1997,2015 řídí schůzi FS, informační sdělení

 

 

 

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 280 řídí schůzi FS, informační sdělení

24. 1. 1992, 7; 378 řídí schůzi FS, informační sdělení

k projednávanému bodu - odpovědi vlády ČSFR na interpelace

28. 1. 1992, -; 555 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 574 uvítání polských hostů, k hlasování

o návrhu posl. Šormové

-; 578 k jednání komise pro lidská práva

6; 578 k zákonné iniciativě prezidenta ČSFR Havla - T.1078

598, k návrhu posl. Šormové

612, uvítání maďarských hostů

6; 614 informace o stažení PN posl. Sokola

10; 662 volby do FS - jednání k T.1074,1208

-; 745 upřesnění programu schůze FS

26.1.1992,10; 831,854,858,876,888 řídí schůzi FS, organizační sdělení

30.1.1992,13;1309,1322,1324,1335 řídí schůzi FS, informační sdělení

17. 2. 1992, - ;1499,1604 řídí schůzi FS, informační sdělení

18. 2. 1992,18;1728 řídí schůzi FS

1737, oznamuje přijetí usnesení FS k bodu č. 18

14;1795,1862 řídí schůzi FS, k programu

19. 2. 1992, -;2183,2184 k programu schůze FS,

k usnášeníschopnosti FS

21.FS, 3. 3. 1992, -; 18 k programu schůze FS - zemědělství

5. 3. 1992,22; 490 P - pracovní kategorie FMD

-; 529 k programu schůze FS

6. 3. 1992, -; 533 řídí schůzi FS

3; 565 přerušení projednávání ústavního zákona T.1253,1344

27; 608 přerušení projednávání zákona

o soudních rehabilitacích (T.1257)

-; 642,659 informační sdělení o programu FS

10. 3. 1992, -; 663,693,701 řídí schůzi FS, k programu schůze, hlasování

764, k programu příštího dne

12. 3. 1992,29; 875,962 řídí schůzi FS, informační sdělení,

k návrhu ODA - T.1395

30;1165,1184 řídí schůzi FS, procedurální otázky

22.FS, 15. 4. 1992, -; 218 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 256 T.1410 bude projednán ve SN

-; 301 k nedodržení lhůty 48 hod. u bodu

č. 1407

7; 355 příprava zpravodajů na hlasování

-; 452,458 vysvětlení neúčasti ministra Klause, informační sdělení

16.4.1992, 7; 463,508,536,541 řídí schůzi FS, k hlasování o daňových zákonech

8; 551 k jednání FS o T.1490

9; 572,676 jednání FS k T.1408, informační sdělení

21. 4. 1992,11; 681 řídí schůzi FS, informační sdělení

-; 750 řídí schůzi FS

27. 4. 1992,37;1554,1637 řídí schůzi FS

41;1641 řídí schůzi FS

28. 4. 1992, -;1663 řídí schůzi FS,informační sdělení

o programu schůze, informace

o programu samostatné schůze SN

9;1809,1857 řídí schůzi FS, informační sdělení

29. 4. 1992,27;1980,1996 řídí schůzi FS, informační sdělení

2034, k postupu posl. klubů při hlasování

SN 12.SN, 3.12. 1991, -; --- řídí schůzi SN (společně se 7.SL), prezidiální sdělení

 

 

 

STRAČÁR Slavomír, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východoslovenský kraj

Členem: VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5.FS, 18. 7. 1990; 23

(uvolněn)

Jiné: ministr zahraničního obchodu ČSFR

zemřel 21. 8. 1990, úmrtí oznámeno na 6.FS, 13. 9. 1990; 7

 

 

 

 

 

SUCHÁN Pavol, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 59

do: 5. 4. 1991

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 5. 4. 1991

Jiné: předseda VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

do: 15. 1. 1991 - rezignoval

rezignace na poslanecký mandát - 13.P - SN, 5. 4. 1991 -

zánik mandátu

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9. 1990, 5; 147 reakce na vystoupení poslance Šedoviče

155, k návrhu usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

18. 9. 1990, -; 158 k chování poslanců při návštěvě francouzského prezidenta Mitterranda ve FS

8.FS, 16.11. 1990, 7; 83 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ lidu ČSFR)

9.FS, 27.11. 1990, 5; 180 k interpelaci posl. Kulana (T.219)

187, k dotazu posl. Jansty

11.FS, 10. 1. 1991, 3; 521 ke stanovisku VZ - SL/SN

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 11,36,37,38 Stanovisko FS k Varšavské smlouvě a k Litvě

13.FS, 31. 1. 1991, -; 395 k situaci v Perském zálivu

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 5; 35,36 ke zřizování výborů SN - paritní zastoupení

5.SN, 16. 1. 1991, 1; 5 odůvodňuje návrh na volbu předsedy VZ - SN

6.SN, 21. 2. 1991, 2; 14 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

 

 

 

 

 

 

 

SUROVÝ František, MUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: KDH - maďarské - Středoslovenský kraj

(EGYÜTTELES)

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 11. 10. 1990 - rezignace

Jiné: rezignace vzata na vědomí: P - SN, 11. 10. 1990 - zánik

mandátu

P - FS, 16. 10. 1990 usnes. 47 rezignace oznámena: 2.SN, 23. 10. 1990; 5

Vystoupení:

FS 3.FS, 5. 7. 1990, 1; 11 ohlašuje výsledek volby prezidenta ČSFR - za SN

 

 

SYČ Ján

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Středoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

do března 1991 (novela jednacího řádu FS)

Vystoupení:

FS 6.FS, 19. 9. 1990, 8; 400,401 k usnesení FS k bezpečnostní situaci v ČSFR

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 28 ke Stanovisku FS k Varšavské smlouvě a k Litvě

15.FS, 15. 5. 1991,14; 218 k T.300,620 (státní svátky)

22.5.1991,15; 987,1003,1005,1031 k T.590,628 (zákon o odpadech) + PN

17.FS, 27. 9. 1991,26; 497 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz

18.FS, 30.10. 1991, 2; 192 k rozhlasovému a televiznímu vysílání

 

 

SÝKORA Michal

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KSČS - Východoslovenský kraj

PK - SDź - KSČM

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 3.SN, 26.11.1990; 45

VŽP - SN od: 3.SN, 26.11.1990; 45

do: 18.FS, 30.10.1991;161

Jiné: ověřovatel SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

do března 1991 (novela jednacího

řádu FS)

dne 16. 11. 1990 požádal o přeřazení z VH - SN do VŽP - SN

rezignace na poslanecký mandát oznámena:

18.FS, 30. 10. 1991; 161

 

SZÖLLÖSOVÁ Helena, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonala: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: maďarská

Stranická příslušnost: MNI - Východoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 19.FS, 12.12. 1990,22;1111 zprav. SN k T.1025,1091 (účetnictví)

SN 8.SN, 31. 5. 1991, 3; 26 k hlasování o zařazení poslanců do výborů SN

 

 

ŠEBEJ František, PhDr., CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 2.FS, 3. 7. 1990;37

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Bratislava

PK - VPN

Členem: P - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 53

VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda VZ - SN od: 5.SN, 16. 1. 1991; 8

Vystoupení:

FS 8.FS, 16.11. 1990, 1; 20 k T.255 (Dohoda s USA)

11.FS, 11. 1. 1991, -; 774 k situaci v Perském zálivu

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 18 ke Stanovisku FS k Varšavské smlouvě a k Litvě

4; 62 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

13.FS, 31. 1. 1991, -; 391 k situaci v Perském zálivu a v Pobaltí

20. 2. 1991, 9; 883 k T.442 - k hlasování ve vládě ČSFR

26. 2. 1991, -;1128 k prezenci poslanců ze Slovenska

27. 2. 1991, -;1483 informace poslancům

16.FS, 2. 7. 1991, -; 43 k programu schůze FS - návrh na vystoupení mexického prezidenta

ve FS

3; 118,129,

141,142 odůvodňuje T.720

(Severoatlantické shromáždění)

10. 7. 1991, -;1184,1190,

1192,1203,1208 k T.758,759 (Jugoslávie)

17.FS, 26. 9. 1991, 5; 223 k hlasování o Smlouvě s Itálií

2.10. 1991,16; 837 k lustračnímu zákonu

3.10. 1991, -;1221 návrh zařadit do programu schůze FS rozpravu o vyslovení nedůvěry ministrům Langošovi a Dobrovskému

9.10. 1991,24;1599 TP k hlasování poslanců

27;1611,1638,1654 k situaci v Chorvatsku

28;1671 doporučení stáhnout bod z programu schůze FS

18.FS, 13.11. 1991,13;1508,1511 k zahraniční politice ČSFR

-;1521 k situaci v Jugoslávii

-;1550 doba nesvobody - hlasování

11;1575,1628,1670 referendum - otázky

-;1771 informace o setkání poslanců FS

s předsedou norského parlamentu

19.FS, 5.12. 1991, 5; 311 k zahraniční politice ČSFR

10.12. 1991,12; 606,773,776 trestní zákon + PN

18.12. 1991,25;1370 k posl. Jurečkovi

20.FS, 29. 1. 1992,10; 845,907 volby do FS - P

-; 942 informace o přednášce J. Böhma,

st. tajemníka vedoucího Úřadu bavorské vlády

30. 1. 1992, 9;1165 dodržování lidských práv

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 81,86 k informaci o šetření záležitosti "Mareček"

4. 3. 1992,10; 281 P - pobyt cizinců

6. 3. 1992, 3; 552 změna úst. zákona č. 143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

12. 3. 1992,29; 976 P - k hlasování o zprávě vlády

k STR - 1991

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 124 volba prezidenta ČSFR

22.4.1992,21; 988,1044,1099 Smlouva se SRN

27. 4. 1992, -;1622 k návrhu usnesení FS -

Bosna a Hercegovina

SN 16.SN, 14. 4. 1992, 1; 10 k T.1366 - doporučení klubu VPN

 

 

ŠEDOVIČ Jozef

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: SNS - Západoslovenský kraj

PK - SNS

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990,1;197 k T.33 (národnostní problematika)

200,206 k T.33 (kompetence republik)

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 46 k T.13 - řešení problému republik

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 120 reakce na posl. Mlynárika

146, k návrhu usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

7.FS, 24.10. 1990, 3; 42 k otázce slovenského národa

9.FS, 26.11. 1990, -; 13,24 k programu schůze FS - k hlasování o zákonu o poslancích

27.11. 1990, 6; 282 k hlasování na schůzi FS

13.12. 1990,18;1366,1371,1372 k hlasování o T.231,324

15.FS, 21. 5. 1991,16; 674 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5. 1991,20; 888 k T.630,638,639 (STR - 1. Q. 1991)

15;1026-1030 k hlasování o PN

16.FS, 9. 7. 1991,19; 877,886,887 k ochraně ovzduší

10. 7. 1991, -;1209 k T.758,759 (Jugoslávie)

17.FS, 27. 9. 1991,26; 512 k situaci Gabčíkovo - Nagymarosz, přerušení schůze FS

9.10. 1991,27 ;1645,1657,1658 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 30.10. 1991,22; 197 ke stanovisku ODU - VPN

7.11. 1991, 8; 974 oznamuje výsledky 1. kola volby kandidátů na soudce ÚS ČSFR

pokr.8;1083 oznamuje výsledky 2. kola volby kandidátů na soudce ÚS ČSFR

12.11. 1991, pokr.8;1431 oznamuje výsledky 3. kola volby kandidátů na soudce ÚS ČSFR

pokr.8;1435,1441,1454 k volbě kandidátů na soudce ÚS

19.FS, 20.12. 1991,31;1730 STR - 1992

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 236,244 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

17. 2. 1992, 5;1485 čs. federace - změna ústavního zákona

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 125 volba prezidenta ČSFR

SN 3.SN, 26.11. 1990, 1; 29 k odvolání člena předsednictva FS

 

 

ŠÚTOVEC Milan, CSc.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Středoslovenský kraj

PK - VPN

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 45

místopředseda FS od: 1.FS, 27. 6. 1990; 45

člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990;179

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 5,51 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení -

P-FS, P-SL a P-SN rozhodla obnovit práci komise 17. 11. 1989

6.FS, 13. 9. 1990, 2; 16 k zařazování poslanců do výborů

18. 9. 1990, -; 273 k hlasování a sčítání

13; 275 svolání P-SL a P-SN k T.66

277, upřesnění návrhu posl. Stomeho

1.10. 1990,24; 617 prezidiální sdělení

7.FS, 23.10. 1990, -; 5,25,27 řídí schůzi FS, prezidiální sdělení

24.10. 1990, 3; 58 odpověď na dotazy poslanců ohledně novinářů ve FS

104, k interpelacím posl. Devátého

30.10. 1990, 4; 264 řídí schůzi FS, čte všechny návrhy usnesení FS k hodnocení období 1948 - 1989

10; 338 organizační sdělení

8.FS, 16.11. 1990, -; 8 k programu FS, k T.204,236

6; 68 k T.151,293 (zákon o metrologii)

9.FS, 11.12. 1990,17; 942,1053,

1056, k T.315,316,369 (čs. federace - kompetence)

12.12. 1990, -;1292 organizační sdělení, informace

o programu FS

13.12. 1990, -; --- řídí schůzi FS

10.FS, 19.12. 1990, -; 64,87 řídí schůzi FS, organizační sdělení, diplomatické pasy

88, návrh na svolání 11. schůze FS, organizační a statistické sdělení

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 714 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

12.FS, 16. 1. 1991, 3; 55 k programu jednání FS

4; 58 řídí schůzi FS

13.FS, 29. 1. 1991, 3; 144,147,161 k T.156 (jednací řád FS)

31. 1. 1991, -; 391 řídí schůzi FS

5. 2. 1991, -; 425 k programu FS

14.FS, 19. 3. 1991, -; 22,34 k programu FS - jednání P-SN

20. 3. 1991,12; 204 řídí schůzi FS

22.,26.3.1991,22;370,550,555,

623,625,760 řídí schůzi FS, informační sdělení, organizační pokyny

5. 4. 1991, -;1336,1342 k prezenci poslanců SN

15.FS,14. 5. 1991, -; 22 k posl. Rajczymu

26, k rekonstrukci orgánů FS

15. 5. 1991, -; --- řídí schůzi FS, sdělení PK - MKDH - COE, organizační sdělení

249, organizační sdělení ke změně programu FS

24. 5. 1991,23;1380 řídí schůzi FS

28. 5. 1991,17;1471 řídí schůzi FS, organizační sdělení

29. 5. 1991,17;1669,1700,

1758, k FBIS, k dopisu pracovníků FIS

23;1772 řídí schůzi FS, seznámení poslanců

s výsledky jednání politického grémia k T.657a

10/24;1908 řídí schůzi FS, informační sdělení

15.FS, 30. 5. 1991,31;2029 P k T.658 (KLPM)

24;2062 řídí schůzi FS

-;2180 informace o změnách ve výborech SN

16.FS, 2. 7. 1991, -; 15 řídí schůzi FS, uvítání vlády ČSFR, předs. NS a GP;informační sdělení

o programu FS; prezenční listiny, stenografické zápisy - ověření

4. 7. 1991, -; 468 potvrzuje rezignaci posl. Rajczyho

8. 7. 1991,16,17;643,713 řídí schůzi FS, informační sdělení

9. 7. 1991, -; 930 k dohodovacímu řízení

16,17; 931 řídí schůzi FS

10. 7. 1991, -;1050 informační sdělení o projednávání T.675 ve SN, řídí hlasování FS

o návrhu politického grémia

10.7.1991,26,27;1377,1442,1537 řídí schůzi FS, informační sdělení, organizační záležitosti

15. 7. 1991,27;1541 řídí schůzi FS

-;1579,1580 seznamuje poslance s námětem posl. Kaplanové - "rodina"

16. 7. 1991, -;1615,1689 řídí schůzi FS, informační sdělení, organizační záležitosti

19. 7. 1991,16;2196 řídí schůzi FS

17.FS, 26. 9. 1991, -; 112 informační sdělení - zahajuje samostatnou schůzi SN

27. 9. 1991,15; 325 řídí schůzi FS

2.10. 1991, -; 722 k hlasovacímu zařízení

16; 824 řídí schůzi FS

3.10. 1991,16;1036 řídí schůzi FS

-;1066 informace FMZV ohledně textu smlouvy se SRN

4.10. 1991,12-14,16;1235,

1266,1392 řídí schůzi FS, informační sdělení

8.10. 1991,29;1559 řídí schůzi FS

18.FS, 29.10. 1991, -; 5,22,28,30,

31,33,41 řídí schůzi FS, informační sdělení

o programu jednání

-; 49 volba ověřovatelů SL, SN

1; 93 k T.967 (vánoční příspěvek dětem)

1; 100 informace o stažených PN

10.10.1991, 2; 165,187,196,262,265 řídí schůzi FS, informační sdělení

 

 

18.FS, 12.11. 1991,19,23;1311,1337,

1341,1429 řídí schůzi FS, informační sdělení, přerušení jednání FS o bodě č.23

8;1430-1456 výsledky volby kandidátů na soudce ÚS ČSFR

13.11. 1991,23;1743,1750,

1755,1768 řídí schůzi FS, informační sdělení, projednávání T.997, informace

o programu 19. schůze FS

19.FS, 3.12. 1991, -; 30 blahopřeje předsedovi FS Dubčekovi k 70. narozeninám

6.12. 1991,11; 541 oznamuje příchod min. Dobrovského

11.12. 1991, 7; 783 řídí schůzi FS, informační sdělení

12.12. 1991, 7;1197,1256 řídí schůzi FS, informační sdělení

17.12. 1991, -;1259,1309 řídí schůzi FS, informační sdělení

o programu FS

18.12. 1991, -;1315 řídí schůzi FS, informační sdělení

o programu FS, opětné projednání zákonů v samostatné schůzi SN

30;1350 seznamuje sněmovny s volební komisí

1353 k výsledkům tajného hlasování

o kandidátech na soudce ÚS ČSFR

20.FS, 21. 1. 1992, -;9,16,23,30,31 řídí schůzi FS, informační sdělení, schválení ověřovatelů SL a SN; seznámení s dopisem prezidenta

V. Havla - pověření JUDr. Motejla prezidentskými ústavními iniciativami - odůvodňuje návrhy

2; 60 iniciativa prezidenta ČSFR Havla

4; 154 k jednání posl. klubů

-; 161 k programu schůze FS

22. 1. 1992, -; 165 řídí schůzi FS, informační sdělení

217, oznamuje, že předseda FS obdržel dopis prezidenta Havla o stažení jeho iniciativního návrhu T.1077

23. 1. 1992, - ; 345 řídí schůzi FS, informační sdělení, návrhy politického grémia

29. 1. 1992,11; 792 vojenské obranné zpravodajství

17. 2. 1992, -;1392 řídí schůzi FS, informační sdělení

o jednání politického grémia ČNR

1497, ukončení rozpravy FS k T.1212

18. 2. 1992, 5;1649,1691 řídí schůzi FS, informační sdělení

14;1808 zpráva K - 17

21.FS, 3. 3. 1992, -; 13,15,35,

51,52,60 řídí schůzi FS, informační sdělení

o programu schůze, T.1349, PN, volba ověřovatelů SL a SN, délka diskusního příspěvku

151, řídí schůzi FS, informační sdělení o jednání k T.1212

187, informační sdělení o programu druhého dne schůze FS

11. 3. 1992, -; 816 návrh na projednání T.1280,1325 na 21. schůzi FS a T.1366 ještě znovu na 22. schůzi FS

-; 820 návrh na vypuštění T.1349A - bod č.16 z programu 21. schůze FS

12. 3. 1992, -;1042 řídí schůzi FS

1109, informace o programu schůze FS

13. 3. 1992,34;1115,1124 řídí schůzi FS, k PN

1149, k zákonu o soustavě daní

1155, k pořadu 21. schůze FS

32;1186,1219,

1284,1288 řídí schůzi FS, k návrhu posl. Kostyi, informace o pořadu 22. schůze FS

22.FS, 14. 4. 1992, 3; 142 řídí schůzi FS

15. 4. 1992, pokr.3; 187 řídí schůzi FS

21. 4. 1992, -; 732 řídí schůzi FS

-; 812 řídí schůzi FS

14; 910,911 vyhlášení zmatečného hlasování

o PN, informace o programu schůze

22. 4. 1992, -; 937,1199 řídí schůzi FS, dohodovací výbory

1201,1209 informace o programu schůze FS, vypuštění T.1254 (bod č. 18)

22. 4. 1992,29;1337,1339,1348 federální železniční policie + PN

-;1353 vyzývá poslance SN k jednání

27. 4. 1992, -;1501,1585,1657 řídí schůzi FS, informační sdělení

41;1641 přehled programu na další den schůze FS

28. 4. 1992,36;1765,1773 řídí schůzi FS, procedurální poznámky

29. 4. 1992, -;1908 k řízení schůze FS

-;1923,1924 řídí schůzi FS

-;1925 omluva za nesprávnou interpretaci výroku posl. Sahligerové

22.FS, 29. 4. 1992, -;1962 přerušení projednávání bodu č. 38

1980 odklad hlasování k bodům č. 42, 49

-;2038 řídí schůzi FS, informace o programu

-;2090 oznámení programu schůze FS na 30. 4. 1992

30. 4. 1992,47;2132 k programu schůze FS

44;2178 návrh přijmout zprávu bez rozpravy

-;2203 závěrečné slovo předsedy SN

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 7; 46 projev po zvolení předsedou SN, dále řídí schůzi SN

2.SN, 23.10. 1990, -; --- řídí schůzi SN

3.SN, 26.11. 1990, -; --- řídí schůzi SN, odůvodňuje volbu předsedy VSK - SN, organizační záležitosti

4.SN, 19.12. 1990, -; --- řídí schůzi SN

5.SN, 16. 1. 1991, -; --- řídí schůzi SN, prezidiální sdělení

7.SN, 21. 3. 1991, -; --- řídí schůzi SN + sdělení, informace, pokyny

8.SN, 14. 5. 1991, -; --- řídí schůzi SN + sdělení, pokyny, informace o setkání s B. Jelcinem

31. 5. 1991, -; 31 k abdikaci posl. Zemana z funkce člena předsednictva SN

-; 50 výzva k poslancům VPN

10.SN, 24. 9. 1991, -; 5 řídí schůzi SN

11.SN, 26. 9. 1991, -; 5 řídí schůzi SN, odůvodňuje program

13.SN, 20.12. 1991, -; 7 řídí schůzi SN, odůvodňuje projednávání T.1023,1024

14.SN, 17. 2. 1992, 4; 146 řídí schůzi SN

15.SN, 12. 3. 1992, -; 7 řídí schůzi SN

16.SN, 14. 4. 1992, -; 7 řídí schůzi SN, návrh programu

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 25 řídí schůzi SN, návrh programu

18.SN, 28. 4. 1992, -; 63 řídí schůzi SN, návrh programu

 Přihlásit/registrovat se do ISP