Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, Z

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

 

ZAPLETAL Pavel

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;11

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Severomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 15.FS, 23. 5. 1991, -;1072 k programu schůze FS

13;1254 k PN - T.525

24. 5. 1991,23;1467 TP - setkání posl. klubů

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 327 k T.649,719 (svoboda náboženství)

+ dotaz

10. 7. 1991, -;1191 k T.758,759 (Jugoslávie)

11. 7. 1991, -;1267 dohodovací řízení - T.676

17.FS, 4.10. 1991,16;1271 k lustračnímu zákonu - hlasování

19.FS, 5.12. 1991, 5; 212 k zahraniční politice ČSFR

21.FS, 12. 3. 1992,34;1066 P - platy

13. 3. 1992, -;1160 k programu schůze FS

SN 7.SN, 21. 3. 1991, 2; 23 k zastoupení klubů ve výboru

 

 

 

ZEMAN Miloš, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Středočeský kraj

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

do: 8.SN, 31. 5. 1991; 29

P - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 59

do: odvolán 8.SN, 31. 5. 1991; 48

VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel P - SN od: 1.P - SN, 27. 6. 1990, 59

do: odvolán 8.SN, 31. 5. 1991; 48

předseda VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

 

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 20,30 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 45 k programovému prohlášení vlády ČSFR

179 k T.33 (fond národního jmění)

202,204 k T.33 (kompetence republik)

5.FS, 18. 7. 1990, 5,6,7; 79 k T.16,17,18,41

19. 7. 1990, 8; 127 k T.11,34

20. 7. 1990,17; 215 k T.27 + PN

18; 251 interpelace

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 73,86 zprav. SN k realizaci ekonomické reformy

18. 9. 1990, -; 213 k programu jednání FS

19. 9. 1990, 8; 313,383 k bezpečnostní situaci v ČSFR, dotazy na ministra Langoše

20. 9. 1990,21; 500 k T.29

2.10. 1990,13; 701 k T.114,144 (státní vyznamenání)

7.FS, 23.10. 1990, 1; 17 k návrhu prezidenta ČSFR ohledně Středního východu

24.10. 1990, 3; 30,32,33,44,61 k usnesení vlády č. 450, návrh na usnesení FS

6; 124,160,200 k T.159,214 (malá privatizace)

25.10. 1990, 4; 228 hodnocení let 1948 - 1989

9.FS, 26.11. 1990, -; 17 k programu schůze FS

5.12. 1990,12; 634 k T.261,327 (zákoník práce)

688 k vystoupení posl. Ransdorfa

6.12. 1990,26;891a,909a k T.340 (malá privatizace) + PN

10.12. 1990, -; 876 ke schůzi FS - program, podpora návrhu posl. Malého

11.12. 1990,17; 991 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

12.12. 1990,17;1134 k ropovodu a plynovodu

13.12. 1990,19; 1374,1419 odův. návrh zákona T.210

(strategické plánování)

10.FS, 19.12. 1990, 1; 14 knižní trh - polygrafický průmysl

2; 17 k volbě poslanců do výborů, problematika jejich uvolnění

4; 49 k T.210

(zákon o strategickém plánování)

5; 69 zprav. SN k T.19 (SZÚ - 1989)

7; 74 k televiznímu studiu "Dialog"

20.12. 1990, 6; 102,149,161,

166-173 zprav. SN k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 8.,9.1.1991, 1; 125,440 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

11. 1. 1991, 2; 741 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

13.FS, 29. 1. 1991, 1; 50 k T.424,441 (důchody)

5. 2. 1991, -; 427 k programu schůze FS

19. 2. 1991, 9; 530 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

20. 2. 1991, -; 574 k televiznímu zpravodajství

9; 797 k T.442 - ke zpravodajům SL, SN

21. 2. 1991,10; 959 k T.257 (velká privatizace)

27. 2. 1991,15;1476,1482 k dohodovacímu řízení k návrhu zákona o strategickém plánování

14.FS, 19. 3. 1991, -; 29 k programu schůze FS - bod č. 21

22.,26. 3.1991, 22; 456,757 ke K - 17, k návrhu usnesení posl. Ševčíka

3. 4. 1991,17; 978 k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5. 1991, 4; 78 k T.210,292 (strategické plánování)

15. 5. 1991,14; 198,233,240 odův. návrh zákona T.300,620

(státní svátky)

-; 248 poznámka k jednání VPR - SL/SN

16.,17.5.1991,9;354,395,603 k T.554 (hospodářská situace) + PN

17. 5. 1991,19; 564 k T.562 (dohody o investicích)

22. 5. 1991,20; 896,902 k T.630,638,639 (STR - 1. Q. 1991)

+ připomínky

23. 5. 1991,13;1133 k T.525 (doba nesvobody) + PN

24. 5. 1991,23;1351 k T.656 (K - 17)

28. 5. 1991,17;1553 k T.471,654 (FBIS) + PN

30. 5. 1991,25;2051 k hlasovacímu zařízení

28;2096 k T.655 (Ústava ČSFR)

-;2139 k programu schůze FS

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 180,208 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

+ PN

3.7.1991, 8; 591,605,624,633 zprav. SN k T.691,726 (SZÚ)

11. 7. 1991, -;1224 k zásadám lustračního zákona

12. 7. 1991,26;1394 k T.711

15. 7. 1991, pokr.4; 1556 k T.762 (sociální zabezpečení)

17.,18. 1991, DP;1941,1979,2125 k novele malé privatizace + PN

17.FS, 27. 9. 1991,15; 364,408,

414,429 k plnění STR - 1991 (1.pololetí)

2.10. 1991,17; 791 TP - k PN posl. Hubálka - sdružování v politických stranách

-; 915,916 k přerušení schůze FS

3.10. 1991,16; 958 k lustračnímu zákonu

19;1152,1160,1176 k novele malé privatizace - přerušení schůze FS

18.FS, 29.10. 1991, -; 11 k programu schůze FS

31.10. 1991, 6; 445 obchodní zákoník

7.11. 1991,12;1001 změny v soustavě federálních

orgánů

8.11. 1991,14;1181 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, pokr.14;1302 k hlasování o bodě č. 14

19;1321,1335,1340 FFNM - volba dozorčí rady

23;1376,1387,1404 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991,11;1627 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, -; 38 k programu schůze FS

5.12. 1991, 5; 291 k zahraniční politice ČSFR

6.12. 1991, 8; 460,469 FFNM, prezídium, dozorčí rada

11; 526 interpelace na ministra Klause ve věci lustračního zákona a privatizace

12.12. 1991, -; 942 ke schválenému trestnímu zákonu

17.12. 1991,23;1276 rozpočtová pravidla + PN

24;1300 zprav. SN k T.1087,1107 (STR)

20.,21.12. 1991,31;1605,1665,

1698,1727,1790 zprav. SN k T.1118,1153

(STR - 1992)

20.FS, 21. 1. 1992, -; 10 k programu schůze FS

2; 79 referendum

22. 1. 1992, 5; 300 čs. federace - změna ústavního zákona

24. 1. 1992, 7; 363,366 k odpovědi na svou interpelaci T.949

28. 1. 1992,10; 746 ke zpracování PN k T.1074,1208

29. 1. 1992,17; 794 odův. T.1219 (usnesení FS - žádost na vládu, aby předložila zprávu

o plnění STR - 1991)

12; 914 novela velké privatizace + PN

30. 1. 1992, -; 977 k vysílání ČST - K-17

pokr.12;1014,1027 novela velké privatizace - k PN

14;1198 zpráva K - 17

31. 1. 1992,12;1347 k výsledkům dohodovacího výboru

k T.925

21.FS, 3. 3. 1992, 1; 89 k rozpravě o informaci k šetření komise v záležitosti "Mareček"

2; 116,129,136 zvýšení důchodů

4. 3. 1992, -; 288 k probíhající rozpravě FS

6. 3. 1992, 3; 549 změna úst. zákona č. 143/1968 Sb. ve věci zahraničního obchodu

39; 625 P - Gabčíkovo - Nagymarosz

-; 646 ke Smlouvě se SRN

21.FS, 10. 3. 1992,29; 738 ke zprávě vlády o STR - 1991

11. 3. 1992,37; 843 k odpovědi na interpelaci T.1242

847,850 dotaz na ministra Dlouhého a k jeho odpovědi

12.3.1992,pokr.29; 923,983,994 P - STR - I.-IV. Q. 1991

13. 3. 1992,32;1244 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 14. 4. 1992, -; 57,91 k programu schůze FS

15. 4. 1992, 5; 251,254,257 k projednávání tisku VPR - SL/SN

-; 302 k usnesení VPR - SL/SN k T.1047

7; 320 daň z přidané hodnoty

9; 414,456 P - daň z příjmů

16. 4. 1992,pokr.9; 504 P - daň z příjmů - k účasti ministra Klause na jednání FS

21. 4. 1992,11; 694 investiční společnosti a fondy

13; 883 P - STR - 1991 - využití přebytku

14; 910 P - devizový zákon - k hlasování

o PN

22.4.1992,21; 993,1047,1191 Smlouva se SRN

29. 4. 1992, -;1906 k řízení schůze FS

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 21,23 k volebnímu řádu FS

9; 51 zemědělská komise

3.SN, 26.11. 1990, 1; 19 k odvolání člena předsednictva FS

7.SN, 21. 3. 1991, -; 13 k programu schůze SN

3; 27,51 odůvodňuje návrh - T.210,292

9.SN, 11. 7. 1991, 1; 23 k T.757 (zákon o konkurzním řízení)

11.SN, 2.10. 1991, 1;22,50,58,60,65 předseda VPR - seznámení se stanoviskem výboru k T.851, k návrhu usnesení posl. Serenčéše

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 29,43 zprav. VPR - SN k T.1410,1491

(ústavní zákon č. 143/1968 Sb.)

18.SN, 28. 4. 1992, 4; 79 PN k T.1448,1498

28.SN, 28. 4. 1992, 5; 102 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP