Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, F

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

FARKAŠ Marián

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Východský kraj

PK - VPN

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 6.FS, 18. 9. 1990,14; 183,224,225 zprav. SN k T.59

(rodičovský příspěvek)

8.FS, 16.11. 1990, 8; 101 zprav. SN k T.236,302

(vrácení majetku SSM)

11.FS, 11. 1. 1991, 2; 731 k T.156,328 (jednací řád FS)

13.FS, 31. 1. 1991, 7; 311 zprav. SN k T.432

(statut Rady Evropy)

15.FS, 29. 5. 1991,11;1837 interpelace na ministra národní obrany ČSFR ve věci Javoriny

16.FS, 12. 7. 1991,26;1417 k T.727

17. 7. 1991, DP; 1915,1984 zprav. SN k T.752,772

(novela malé privatizace)

18. 7. 1991, DP; 2123 podpora žádosti M. Čalfy o odložení hlasování k novele

19. 7. 1991,16;2225 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 2.,4.10.1991,16; 849,1339,

1347,1388 zprav. SN k T.841 (lustrační zákon)

3.10. 1991,19;1147 zprav. SN k T.752

(novela malé privatizace)

18.FS, 6.11. 1991, 7; 893 Ústavní soud ČSFR - organizace

20.FS, 19. 2. 1992,14;1985 zpráva K - 17

22.FS, 15. 4. 1992, 5; 228 kompetence - daně

28. 4. 1992,27;1701 vlastnictví k bytům

SN 17.SN. 15. 4. 1992, 1; 36 k vystoupení posl. Kočtúcha

k T.1410,1491

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP