Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, slovenská část

Jmenný rejstřík, A

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

ADRIÁNOVÁ Mária

Sněmovna: SN Slib vykonala: 8.SN, 14. 5. 1991; 18

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: VPN - Západoslovenský kraj (VPN - MNI)

PK - VPN

Členem: VPR - SN od: 8.SN, 31. 5. 1991; 28

Jiné: členka komise pro KFS od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

členka komise pro hlasovací zařízení

od: 15.FS, 30. 5. 1991; 2046

Vystoupení:

FS 16.FS, 10. 7. 1991, 25; 1043, 1072 k T.702,745

(služební poměry policistů) + PN

17.FS, 3.,4.10.1991, 16; 934, 1321 k lustračnímu zákonu

18.FS, 8.11. 1991, 14; 1219, 1221 vývoj ekonomiky

13.11. 1991, 11; 1622 referendum - otázky

19.FS, 6.12. 1991, 8; 455 zprav.SN k T.975,1075

(FFNM, prezídium, dozorčí rada)

11.12. 1991, 7; 854 civilní služba + PN

12.12. 1991, 22; 1119 účetnictví + PN

17.12. 1991, 24; 1307 zpráva o STR - I - III. čtvrtletí 1991

20.12. 1991, 31; 1722 STR - 1992 + PN

20.FS, 24. 1. 1992, 8; 434 interpelace na vládu ČSFR ve věci krádeží v železniční přepravě

17. 2. 1992, -; 1388 k navrhovanému programu FS

18; 1550 kuponová privatizace + PN

18. 2. 1992, 14; 1867 K-17 - zpráva - P

19. 2. 1992, 14; 1898 k práci stenografů

21.FS, 3. 3. 1992, -; 24 k programu schůze FS - novela železniční ochrany

11. 3. 1992, 40; 808 odův. T.1369 (ochrana železniční dopravy)

37; 862 k odpovědi na interpelaci - T.1316

13. 3. 1992, 32; 1276 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 368 spotřební daň + PN

9; 440 daň z příjmů - P

21. 4. 1992, 13; 817, 877 zprav.SN k T.1448,1498

(využití přebytku STR - 1991)

22. 4. 1992, 21; 1166 Smlouva se SRN

23. 4. 1992, 29; 1333 federální železniční policie

24. 4. 1992, 34; 1458 k účasti poslanců na jednání FS

29. 4. 1992, -; 2086 k jednání ve VÚP-SL/SN

 

 

22.FS, 30. 4. 1992, 35; 2097, 2159,2161 odův.T.1454 (jednací řád FS, KPR)

47; 2136 P - Československé dráhy

SN 10.SN, 24. 9. 1991, 1; 7 PN - zařadit posl. Mečiara

do VÚP - SN

18.SN, 28. 4. 1992, 4; 78 zprav.SN k T.1448,1498

(STR - přebytek)

 

 

AMBROS Rafael, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: čenská

Stranická příslušnost: KDH - Středočeský kraj

PK - KDH

Členem: VMI - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 38

VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Vystoupení:

FS 7.FS, 24.10. 1990, 3; 62 k lustracím

9.FS,5.12.1990,22,23; 851 k T.242,253,329

(služební poměry policistů)

6.12. 1990, 26; 881a k T.340 (malá privatizace)

13.12. 1990, 19; 1400 k T.110,292 - strategické plánování

10.FS, 20.12. 1990, 6; 118, 165 k T.365 (STR - 1991)

11.FS, 8.,9.1. 1990, 1; 163, 237 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

13.FS, 22. 2. 1991, 10; 1077 k velké privatizaci

15.FS, 16.,17.,21.5.1991,9;334,634 zprav.SN - k T.554,592,614,634

(zpráva vlády ČSFR k sociální politice, hospodářství, ekologii)

813-830 hlasování o  PN

22. 5. 1991, 15; 1008 k hlasování o PN

24. 5. 1991, 23; 1346 k T.656,657 (K-17) + PN

29. 5. 1991, 23; 1806 k T.657A (K-17)

30. 5. 1991, 23; 1996 k T.657 - k hlasování o PN

22; 2131 čte výsledky volby předsedy

a místopředsedy VIP

16.FS, 18. 7. 1991, 35; 2008 k volbě generálního inspektora ozbrojených sil

19.FS, 12.12. 1991, 22; 1120 účetnictví + PN

19.12. 1991,25;1482 transformační zákon + PN

20.12. 1991, 31; 1686 STR - 1992 + PN

21.FS, 6. 3. 1992, 36; 538 zprav.SN k T.1083

(Dohoda s Rumunskem)

22.FS, 15. 4. 1992, 8; 368 spotřební daň + PN

16. 4. 1992, 9; 585 návrh na přerušení schůze FS po skončení hlasování o PN

21. 4. 1992, 11; 691, 706 zprav.SN k T.1412,1492,

(investiční společnosti a fondy)

758-811 hlasování o PN

30. 4. 1992, -; 2171 k návrhu posl. Morice

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 3; 85 zprav.SN k T.1412,1492

(investiční společnosti a fondy)

 

 

 

ANDERKO Anton, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: slovenská

Stranická příslušnost: KDH - Východoslovenský kraj

PK - KDH

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen zemědělské komise od: 6.SN, 20. 9. 1990; 481

Vystoupení:

FS 6.FS, 17. 9. 1990, 5; 89 ke scénáři ekonomické reformy

9.FS, 12.12. 1990, 17; 1160 k T.315,316,369

(čs. federace - kompetence)

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 182 k T.330,331,392 (LZLP)

14.FS, 3. 4. 1991, 17; 1128 k zákonu o půdě (+PN)

15.FS, 21. 5. 1991, 16; 671 k T.393,643 (zákon o půdě)

23. 5. 1991, 13; 1191 k T,525 (doba nesvobody)+ PN

17.FS, 27. 9. 1991, 26; 478 k situaci - Gabčíkovo - Nagymarosz

19.FS, 3.12. 1991, 3; 119 životní prostředí

11.12. 1991, 7; 863 civilní služba

19.12. 1991, 25; 1445 transformační zákon

21.12.1991,pokr.25; 1976 transformační zákon

20.FS, 30.,31.1.1992,13; 1061, 1312 vlastnictví k půdě + PN

21.FS, 12. 3. 1992, 29; 911 P - STR-1991 - I. - IV. čtvrtletí

13. 3. 1992, 32; 1267 P - k vystoupení posl. Ransdorfa

22.FS, 16. 4. 1992, -; 674 k jednání o T.1408

22. 4. 1992, 21; 1150 P - Smlouva se SRN

 

 

 Přihlásit/registrovat se do ISP