Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, L

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

LÉDL Lubomír, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KSČS - Praha

PK - KSČM - SDź

Členem: VZ - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: místopředseda VZ - SN

Vystoupení:

FS 4.FS,10.-11.7.1990, 1; 55 k programovému prohlášení vlády

ČSFR

6.FS, 18. 9. 1990,17; 284 k T. 56 - dotaz na ministra Klause

2.10. 1990,26; 683 k T.88,152

7.FS, 30.10. 1990, 4; 267 hodnocení let 1948 - 1989, vytvoření pracovní skupiny poslanců

4; 269 k návrhu posl. Kroupy ohledně archiválií KSČ

9.FS,27.11. 1990, 6; 244,247 dotaz na příčiny ukončení činnosti Mezinárodního svazu studentstva

10.FS,19.12. 1990, 3; 25 zprav. SN k T.279 (opční protokol)

12.FS,16. 1. 1991, 4; 61,62,65,66 k T.408

(Dohoda se Saúdskou Arábií)

14.FS,22. 3. 1991,22; 494 ke K - 17

15.FS,24. 5. 1991,23;1402 TP k posl. Mlynárikovi

29. 5. 1991,10;1909 spokojen s odpovědí na interpelaci

16.FS, 2. 7. 1991, 3; 139,143 k T.720 (Severoatlantické

shromáždění) + dotaz na ministra zahraničních věcí ČSFR

15. 7. 1991, -;1549 ke Smlouvě se SRN

17.FS, 4.10. 1991,16;1275 k lustračnímu zákonu

18.FS, 5.11. 1991, 5; 785 občanský soudní řád, notářský řád

20.FS,28.,29, 1. 1992,10; 673,838,848 volby do FS + PN

21.FS, 3. 3. 1992, -; 30 k programu schůze FS - vypustit Smlouvu se SRN

22.FS,30. 4. 1992, -;2193 k neúčasti vlády ČSFR na závěru jednání

SN 3.SN,26.11. 1990, 1; 11 k návrhu na odvolání posl. Morice

z předsednictva FS

7.SN,21. 3. 1991, 2; 21 k zastoupení klubů ve výborech

18.SN,28. 4. 1992, 5; 105 k otázce zbavení imunity poslanců FS

LIS Ladislav, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;10

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj (OH)

PK - OH

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

rezigrace oznámena na: 8.SN, 31. 5. 1991

VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: předseda VBB - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 56

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 2; 37 k volbě místopředsedů FS

6.FS, 19. 9. 1990, 8; 302,384,391,

397,398,403 zprav. SN ke zprávě min. Langoše

o bezpečnostní situaci v  ČSFR

20. 9. 1990, 21; 478 odložení bodu vzhledem k novým předkládaným návrhům

-; 482,490,504,

505-508,510,

511,513-516 odův. zřízení komisí - T.28,29, jejich pravomoci, odpovědi na dotazy

1.10. 1990, -; 619 organizační záležitosti

7.FS, 24.10. 1990, 3; 64 k lustracím

-; 91 interpelace ve věci právní normy, upravující záležitosti příslušníků ozbrojených složek

9.FS, 27.11. 1990, 6; 284,286 odpověď na projev posl. Hubálka

4.12. 1990, -; 385 k práci VBB - SL/SN

11.FS, 10. 1. 1991, 5; 558 ke zprávě K-17, registry svazků Stb.

4; 596 lustrace - postup

-; 654,655 k  žádosti K-17 uvolnit posl. Deyla

11. 1. 1991, -; 760 žádost o možnost písemné odpovědi posl. Hubálkovi

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 10 ke Stanovisku FS k VS a k Litvě

13.FS, 31. 1. 1991, 13; 324,384 zprav.SN k T.366 (vojenská doktrína)

22. 2. 1991, 10;1110 k velké privatizaci

14.FS, 20. 3. 1991, 15; 293,361 zprav.SN k T.366 (vojenská doktrína)

15.FS, 28. 5. 1991,17;1593 k T.471,654 (FBIS)

29. 5. 1991,17; 1759,1768 k dopisu pracovníků FIS

16.FS, 18. 7. 1991, 35;2001,2010,

2016,2021 odůvodňuje volbu generálního inspektora ozbrojených sil

17.FS, 24. 9. 1991, -; 27 k programu - volba generálního inspektora ozbrojených sil

18.FS, 1.11. 1991, 16; 585 k odpovědi na svou interpelaci

(čís. 843)

19.FS, 3.12. 1991, -; 42,44 k programu schůze FS

20.FS, 21. 1. 1992, -; 20 k programu schůze FS

28. 1. 1992, -; 744 k jednání VBB - SL/SN

31. 1. 1991, 13;1273 jednání posl. klubů k návrhu PN

18. 2. 1992, 14;1837 zpráva K - 17

19. 2. 1992, 15;2103 trest. stíhání předst. bývalého režimu

21.FS, 11. 3. 1992, 25; 776 zprav. SN k T.1322,1368

(účast ČSFR pod OSN v Jugoslávii)

SN 18.SN, 28. 4. 1992, 5; 110 ke zbavení imunity poslanců FS

 

LUX Josef, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Východočeský kraj

PK - KDU

Členem: VŽP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: ověřovatel SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 62

(do března 1991 - novelizace

jednacího řádu FS)

místopředseda VŽP - SN

člen zemědělské komise od: 6.FS, 20. 9. 1990, 481

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11.7.1990, 1; 53 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 19. 7. 1990, 8; 132 k T.11,34 (záležitost Strahova)

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 148 k usnesení FS ke scénáři ekonomické reformy

20. 9. 1990, 21; 501 k T.29

7.FS, 24.10. 1990, 3; 63 k lustracím

-; 73 k jednání FS

25.10. 1990, 6; 181 k T.159,214 (sčítání hlasů poslanců)

30.10. 1990, 8; 318 k T.211 (náprava majetkových křivd)

10; 330 ke Slavkovské deklaraci

-; 338 organizační sdělení

8.FS, 16.11. 1990, 7; 80 k T.204,301 (vrácení majetku KSČ)

9.FS, 10.12. 1990, -; 876 k návrhům prezidenta ČSFR, k programu schůze FS

-; 887 k návrhům - stenografický zápis

13.12. 1990, 18;1327,1362 k T.231,324 (rozpočt. pravidla) + PN

-;1367 k hlasování o T.231

11.FS, 8. 1. 1991, -; 11 k programu schůze FS - lustrace

9. 1. 1991, 1; 99,237 k T.330,331,392 (LZLP)

10. 1. 1991, 5; 553 ke zprávě K - 17

4; 608 lustrace - postup

12.FS, 16. 1. 1991, 1,2; 18 ke Stanovisku FS k VS a k Litvě

13.FS, 19. 2. 1991, 9; 561,567 k T.442,477 (mimosoudní reh.) + PN

20. 2. 1991, -; 573 k televiznímu zpravodajství

9; 871 návrh na svolání posl. klubů

21.,26.2.1991,10;1007,1195, 1228,1263 - 4 k velké privatizaci + PN, dotazy na

ministra Klause,k hlasování o T.257,

návrh na svolání klubů a přestávku

27. 2. 1991, 15;1455 otázka na podmínky půjček

u Mezinárodního měnového fondu

14.FS, 28.3., 3.-5.4.1991,17;881,1468 zprav. SN k zákonu o půdě

15.FS, 14. 5. 1991, 1; 42 TP k jednání o T.393,547

17. 5. 1991, 9; 582 ke zprávě vlády ČSFR + PN

21. 5. 1991, 16; 645,673,727,

729,731-740,

751-757,764-773,

785-790,796-800 zprav.SN k T.393,643 (zákon o půdě), hlasování o PN

23. 5. 1991, 18;1283 k T.502,650 (veterinární péče) + PN

24. 5. 1991, 23;1452 k T.657 (K-17 - lustrace)

29. 5. 1991, 17;1676 k hlasování o FBIS

-;1749 žádost o svolání posl. klubů

-;1753,1768 dotaz na posl. Uhla ohledně dopisu pracovníků FIS

30. 5. 1991, 23;2007 k T.657, k hlasování o PN

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 360 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

17. 7. 1991, 23;1836 referendum

17.FS, 24. 9. 1991, -; 27 k programu schůze FS - činnost FS v době puče v SSSR

1.10. 1991, 17; 646 sdružování v politických stranách

2.,4.10.1991,16; 878,1279, 1293 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991, 18;1440 vrácení majetku KSČ a SSM lidu ČSFR

-;1492 návrh, aby v usnesení byl vysloven nesouhlas s postupem vlády při vracení majetku KSČ a SSM lidu

18.FS, 29.10. 1991, -; 44 k programu schůze FS

6.11. 1991, 9; 845,847 způsob provedení referenda

8.,12.11.1991,14;1232,1289 vývoj ekonomiky

12.11. 1991, 19;1341 FFNM - volba dozorčí rady

13.11. 1991, 13;1510 k zahraniční politice ČSFR + PN

-;1518 návrh na doplnění programu 18.FS

o bod "Události v Jugoslávii"

11;1595 referendum - otázky

19.FS, 3.12. 1991, 3; 117 životní prostředí

5.12. 1991, 5; 249 k zahraniční politice ČSFR

10.12. 1991, 12; 777 trestní zákon

12.12. 1991, -; 946 ke křesťanské společnosti

19.12. 1991, 25;1441,1535 transformační zákon + PN

20.,21.12.1991,31;1660,1809 STR - 1992 + PN

21.12. 1991, 25;1892,1951,

1991,1992 transformační zákon

20.FS, 21. 1. 1992, 2; 85 referendum

22. 1. 1992, 5; 250 čs. federace - změna ústavního zákona + PN

21.FS, 13. 3. 1992, 32;1231 restituce a rehabilitace církví

22.FS, 16. 4. 1992, 9; 482 daň z příjmů + PN

22. 4. 1992, 21;1036 Smlouva se SRN

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 3; 27 k volebnímu řádu FS

9; 47 požaduje zemědělský výbor

 Přihlásit/registrovat se do ISP