Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, T

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

TICHÝ Bohumil, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990;12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Jihomoravský kraj

PK - HSD - SMS - I.

Členem: P - FS od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VPR - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

VIP - SL/SN od: 7.SN, 21. 3. 1991

Jiné: ministr - předseda VLK ČR (rezignoval 1991)

Vystoupení:

FS 4.FS, 10.-11. 7. 1990, 1; 75 k programovému prohlášení vlády ČSFR

5.FS, 18. 7. 1990, 4; 45,49 k T.13,43

19. 7. 1990, 8; 118 k T.11,34 + PN ohledně archivů

v církevních objektech

11.FS, 10. 1. 1991, 4; 626 lustrace - postup + PN

14.FS, 19. 3. 1991, -; 44 k programu schůze FS - hlasování

26.3.1991,22; 586,733,737,740 ke K - 17, k PN

15.FS, 21. 5. 1991,16; 722 k T.393,643 (zákon o půdě) + PN

22. 5. 1991,20; 868,943 zprav. SN k T.630,638,639

(plnění STR - 1. Q. 1991)

23. 5. 1991,13;1181 k T.525 (doba nesvobody)

18;1287 k T.502,650 (veterinární péče)

25;1311,1316 k T.489,586 (hlasovací zařízení)

-;1316 prezence poslanců

24. 5. 1991,23;1460 K T.657 (K - 17 - lustrace)

28. 5. 1991,17;1606,1672,1690,1709 k T.471,654 (FBIS) + PN

29. 5. 1951,23;1804 k T.657A (K - 17)

30. 5. 1991,23;2003 k T.657 - k hlasování o PN

28;2102 k moravské reprezentaci

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 347 k T.649,719 - reakce na vystoupení posl. Kaplanové

4. 7. 1991, 8; 605,607 K T.691,726 (SZÚ)

10. 7. 1991, -;1196 k T.758,759 (Jugoslávie)

15. 7. 1991,pokr.4;1599 odst. 7 - sociální zabezpečení

17. 7, 1991,23;1862 referendum + PN

19. 7. 1991,16;2249 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 24. 9. 1991, 1; 80,101 zprav. SN k T.751,864

(zákon o kontrole)

26. 9. 1991, 3; 309 k T.821 (MR) - k návrhu posl. Bendy

27. 9. 1991,15; 395 k plnění STR - 1991 (1. pololetí)

26; 508 k neúčasti poslanců na jednání FS

1.10. 1991,17; 667 sdružování v politických stranách

3.10. 1991,16;1026,1042 k lustračnímu zákonu

8.10. 1991,18;1474 žádá vyjádření ministryně Kořínkové

k vrácení majetku KSČ a SSM lidu

9.10. 1991,27;1656 k situaci v Chorvatsku

18.FS, 31.10. 1991, 4; 510 občanský zákoník

7.11. 1991,12;1022 změna v soustavě federálních orgánů

8.11. 1991,14;1210,1237 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,19;1317,1325,

1331,1336 zprav.SN k T.975,1008 (FFNM - volba členů prezídia a dozorčí rady)

23;1385,1387 vánoční příspěvek dětem

13.11. 1991,11;1638,1686,1695 referendum - otázky

-;1745 podpora projednávání T.997

pokr.23;1759 vánoční příspěvek dětem

19.FS, 5.12. 1991, -; 377 návrh na doplnění programu schůze FS - účinnost zák. č. 455/1991 Sb.)

5; 435 zprav. SN k T.985,1067(dovozní daň)

10.12. 1991, 12; 644 trestní zákon

11.,12.12.1991, 7; 862, 1223,1243 civilní služba

17.,18.12. 1991, 23; 1270, 1319 zprav.SN k T.1026,1068 (rozpočtová pravidla)

19.12. 1991, 25; 1438 transformační zákon

20.12. 1991, 31; 1737 STR - 1992 + PN

21.12. 1991, pokr.25; 1896, 1965,1985 transformační zákon

20.FS, 22. 1. 1992, 5; 326 čs. federace - změna ústavního

zákona

30. 1. 1992, 9; 1144 dodržování lidských práv

14; 1216, 1223 zpráva K-17

17. 2. 1992, 18; 1530 kuponová privatizace - P

19. 2. 1992, 14; 1889, 1982 K-17 - zpráva - P k rozpravě + PN

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 128 P - ke zvýšení důchodů

6. 3. 1992, 39; 624, 626,635 P - Gabčíkovo-Nagymarosz + PN

10.,12.3. 1992, 29; 722, 897,

963, 969 zprav.SN k T.1296,1359

(zpráva o STR - 1991)

22.FS, 14. 4. 1992, 1; 136 P - volba prezidenta ČSFR

15. 4. 1992, 5; 235, 247 kompetence - daně + PN

6; 299 P - soustava daní

16. 4. 1992, 9; 501 P - daň z příjmů

7; 534 k hlasování o PN

21. 4. 1992, 11; 714 investiční společnosti a fondy

17; 850 zprav.SN k T.1266,1460

(celní zákon)

22. 4. 1992, 21; 1054, 1068,1168 Smlouva se SRN

28.,29.4. 1992, 27; 1718, 1984,

2007, 2029, 2034 vlastnictví k bytům + PN

SN 9.SN, 11. 7. 1991, 1; 24 k T.757 (zákon o konkurzním řízení)

17.SN, 15. 4. 1992, 1; 30 k T.1410,1491 (k vystoupení posl. Kočtúcha)

18.SN, 28. 4. 1992, 3; 87 k T.1412,1492

(investiční společnosti a fondy)

5; 96, 117 k problematice zbavení imunity poslanců FS

 

 

TOMAN Petr, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 8

Národnost: česká

Stranická příslušnost: OF - Severočeský kraj (ODS)

PK - ODS

Členem: P - FS od: 8.SN, 31. 5. 1990; 53

VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

dočasně uvolněn: 3.SN, 26. 11. 1990; 47

znovu od: 15.SN, 12. 3. 1992; 12

Jiné: člen komise 17.11. od: 6.FS, 20. 9. 1990; 516

 

 

 

Vystoupení:

FS 2.FS, 3. 7. 1990, 3; 66, 72 volební řád k volbě prezidenta ČSFR

3.FS, 5. 7. 1990, 1; 12 ohlašuje výsledek volby prezidenta

ČSFR v SN

5.FS, 19. 7. 1990, 8; 141 k T.11,34

16; 188,192,196,

201,202 zprav.SN k T.38 - trestní řád

20. 7. 1990, 17; 211,217,220,

221,225 zprav.SL k T.27 -

platy a náležitosti poslanců

6.FS, 18. 9. 1990, 20; 163 k T.95

20. 9. 1990, 6; 460, 465 zprav.SN k T.65,115 (soudci)

2.10. 1990, 26; 672 k T.88,152

7.FS, 24.10. 1990, 3; 35 doplnění návrhu usnesení posl. Zemana

30.10. 1990, 9; 288,292,295 zprav.SN k T.197 (jednací řád FS)

11.FS, 10. 1. 1991, -; 528 k postupu při projednávání zprávy

K-17, lustrace

5; 550, 561 odpověď na dotazy posl.Ransdorfa

a J.Černého (zpráva K-17)

4; 618,622,655 lustrace - postup

14.FS, 22.,26.2.1191,22;408,433,

699,709,710,

714-753,758 čte zprávu K-17, lustrace- výsledky, odpovědi na dotazy, příprava usnesení FS

16.FS, 8. 7. 1991,16,17; 698,937 k T.677,678

(soudy, soudci, ústava - změny) +PN

10. 7. 1991, -; 1197 k T.758,759 (Jugoslávie)

15. 7. 1991, -; 1606 ke K-17

16. 7. 1991, 17; 1638, 1660,1676 k T.769 (ústava - změny) + PN

pokr.16; 1694, 1732 k T.730 (soudy a soudci), podpora

posl. J.Černého

18. 7. 1991, -; 2031 ke K-17

19. 7. 1991,pokr.16; 2217, 2253, 2262 k T.730 (soudy a soudci)

17.FS, 2.,4.10.1991, 16; 831, 861,

867, 1247,

1262, 1297 k lustračnímu zákonu

18.FS, 29.10. 1991, -; 43 k programu schůze FS (T.858)

13.11. 1991, 11; 1635 referendum - otázky

20.FS, 28. 1. 1992, -; 577 k záležitosti "Mareček"

30. 1. 1992, -; 975 k činnosti K-17

 

20.FS,18.,19.2.1992, 14; 1836,1858,

1874,1893, 1913,

1927,1950,2003,

2063,2079, zprav.SN k T.1236,1250 - P ke zprávě K-17

2188-2199 pozměňovací návrhy

20.FS, 19. 2. 1992, 15; 2139 stíhání představitelů bývalého režimu

21.FS, 4. 3. 1992, 4; 292 zprav.SN k T.1236 (zpráva K-17)

11. 3. 1992, 19; 785 odův.T.1280 (platy soudců)

22.FS, 24. 4. 1992, 34; 1409 zápisy k nemovitostem + PN

-; 1460 k vystoupení posl. Bellušové (k T.1404)

28.4.1992,pokr.9; 1836 P -daň z příjmů

SN 3.SN, 26.11. 1990, 3; 47 návrh na uvolnění členů výborů pro práci komise 17.11.1989

 

TOMIS Václav, JUDr.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 12

Národnost: česká

Stranická příslušnost: HSD - SMS - Severomoravský kraj

PK - HSD - SMS-II.

Členem: VH - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

Jiné: člen komise pro přípravu Ústavy ČSFR

od: 6.FS, 18. 9. 1990; 179

do: 30. 5. 1991

Vystoupení:

FS 1.FS, 27. 6. 1990, 1; 28 k volbě funkcionářů FS

4.FS, 10.-11.7.1990,1; 131 k progr. prohlášení vlády ČSFR

5.FS,18. 7. 1990, 4; 37,54 k T.13 - "Morava - Slezsko"

6.FS, 17. 9. 1990, 5; 97 ke scénáři ekonomické reformy

136 reakce na projev ministra Hoffmanna

18. 9. 1990, -; 212 k programu jednání FS

19. 9. 1990, 8; 363 k bezpečnostní situaci v ČSFR + dotaz na ministra Langoše

10; 438 k T.26,109

20. 9. 1990,24; 523 nespokojen s odpovědí vlády na dotaz

24; 531,550 k pohraničnímu styku s Polskem

1.10. 1990,25; 580 interpelace na předsedu vlády ČSFR ve věci malého pohraničního styku

24; 607 k posl. Devátému ve věci Moravy

7.FS, 24.10. 1990, 6; 130,169 k T.159,214 (malá privatizace)

30.10. 1990, 4; 303 k návrhu usnesení posl. Wagnera

10; 335,336,337 ke Slavkovské deklaraci

9.FS, 27.11. 1990, 3; 114 k T.234,311 (ceny) + PN

4; 151 k T.216,310 (vynálezy, návrhy)

5; 209 k odpovědi - T.314

4.12. 1990,11; 543,571 k T.260,326

(kolektivní vyjednávání) + PN

5.12.1990,14; 807,812 zprav. SN k T.246,312

(zboží a technologie)

10.12. 1990, -; 892 k návrhu posl. Bakšaye

12.12. 1990,17;1215,1280 k T.315,316,369 (čs. federace - kompetence), stahuje svůj PN

13.12. 1990,18;1310 k T.231,324 (rozpočtová pravidla)

10.FS, 19.12. 1990, 7; 84,86 interpelace k "sovětským stavbám"

11.FS, 8. 1. 1991, 1; 193 k T.330,331,392 (LZLP) + PN

10. 1. 1991, 5; 541 ke zprávě K - 17

4; 603 lustrace - postup

11. 1. 1991, 2; 739 k T.156,328 (jednací řád FS) + PN

12.FS, 16. 1. 1991,1,2; 21 ke Stanovisku FS - Litva, VS

13.FS, 29. 1. 1991, -; 181 k programu schůze FS

31. 1. 1991,13; 360 k T.366 (vojenská doktrína)

5. 2. 1991, -; 412,423 k velké privatizaci, k programu FS

20. 2. 1991, 9; 650 k T.442,477 - mimosoudní rehabilitace + dotaz na vládu

27. 2. 1991, 15;1420 k železničním vagónům

14.FS, 19. 3. 1991, -; 38,62,63 k programu schůze FS (K - 17), dotaz na vládu ČSSR k bodům programu schůze FS

22.,26. 3.1991,22; 486,570 ke K - 17

15.FS, 16. 5. 1991, 9; 373 ke zprávě vlády ČSFR + PN

29. 5. 1991,11;1850 interpelace na předsedu vlády ČSFR ohledně Kovony Karviná

30. 5. 1991,29;1958 k T.641

(státní vyrovnávací příspěvek)

31;2028 k T.658 (komise pro lidská práva)

+ návrh na doplnění

28;2091,2105,2118 k T.655 (Ústava ČSFR)

16.FS, 2. 7. 1991, 4; 187 k T.640,712 (sociální zabezpečení)

8; 601,624 k T.691,726 (SZÚ) + dotaz na ministra financí

10. 7. 1991,13;1146,1334 vývoj kriminality + PN

15. 7. 1991, pokr. 4; 1593 odst. 7 - sociální zabezpečení

16. 7. 1991,17;1642 k T.769 (ústava - změny) + PN

18.FS, 29.10. 1991, 1; 65,88 k životnímu minimu

8.11. 1991, 14;1188 vývoj ekonomiky

12.11. 1991,pokr.14;1297 k hlasování o bodě č. 14

13.11. 1991,11;1710,1724 referendum - otázky

19.FS, 20.12. 1991,31;1763 STR - 1992

20.FS, 19. 2. 1992,14;1967,1972 zpráva K - 17 + P

21.FS, 3. 3. 1992, 2; 119,129,136 zvýšení důchodů

12. 3. 1992,29; 877,999 STR - I.-IV. Q. 1991 + PN

22.FS, 15. 4. 1992, 7; 338 daň z přidané hodnoty

21. 4. 1992, 9; 753 daň z příjmů

22. 4. 1992,21; 947,1086 P - Smlouva se SRN - návrh, aby se neprojednávala

30. 4. 1992,47;2137 Československé dráhy

SN 1.SN, 27. 6. 1990, 9; 50 problematika zemědělské komise

3.SN, 26.11. 1990, 2; 36,40 k volbě předsedy VSK - SN

7.SN, 21. 3. 1991, 2; 24 k zastoupení klubů ve výboru

8.SN, 31. 5. 1991, -; 36 k odvolání posl. Zemana z P - SN

11.SN, 2.10. 1991, 1; 42 k T.851 + dotazy na min. Dlouhého