Digitální knihovna | FS 1990-1992 | Jmenný rejstřík

Federální shromáždění
1990 - 1992

Sněmovna národů, česká část

Jmenný rejstřík, C

SN - česká část: A B C D F G H J K L M N O P R S T U V Z
SN - slovenská část: A B C D F G H K M N O P R S T V Z

CUHRA Jaroslav, Ing.

Sněmovna: SN Slib vykonal: 1.SN, 27. 6. 1990; 9

Národnost: česká

Stranická příslušnost: KDU - ČSL - Západočeský kraj

PK - KDU

Členem: VÚP - SN od: 1.SN, 27. 6. 1990; 61

dočasně uvolněn: 3.SN, 26.11. 1990; 47

znovu od: 15.SN, 12. 3. 1992; 12

Jiné: člen komise 17.11.1989 od: 6.FS, 20. 9. 1990; 516

tajemník VÚP-SN

 

Vystoupení:

FS 7.FS, 25.10. 1990, 4; 251 hodnocení let 1948 - 1989

9.FS, 27.11. 1990, -; 104 uctění památky bývalého poslance

J. Šaška

13.FS, 27. 2. 1991, 15; 1453 interpelace ve věci personálního obsazení federálních úřadů

14.FS, 26. 3. 1991, 22; 614 ke K-17

28. 3. 1991, 17; 880 k zákonu o půdě

15.FS, 22. 5. 1991, 26; 1056 k T.570 (hraniční přechody)

23. 5. 1991, 13; 1091 zprav. SN k T.525,535 (doba nesvobody)

-; 1214-1237 hlasování o pozměňovacích návrzích

16.FS, 3. 7. 1991, 6; 353 k T.649,719

(svoboda náboženství) + PN

9. 7. 1991, 19; 868 k ochraně ovzduší + PN

12. 7. 1991, 27; 1504 interpelace - zpravodajství ČST

17. 7. 1991,DP; 1948 k novele malé privatizace + PN

20.FS, 30. 1. 1992, 13; 1082 vlastnictví k půdě (+ PN)

18. 2. 1992, 14; 1771 K-17 - P

21.FS, 4. 3. 1992, 10; 261, 346 zprav. SN k T.1037, 1324 (pobyt cizinců)

11. 3. 1992, 40; 812 zprav.SN k T.1369,1391

(ochrana železniční dopravy)

13. 3. 1992, -; 1288 k programu 22. schůze FS

22.FS, 14. 4. 1992, -; 52 k programu schůze FS

(protikomunistický odboj)

SN 6. SN, 21. 2. 1991, 2; 26 k T.442,477

(mimosoudní rehabilitace)

 Přihlásit/registrovat se do ISP