"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KVASNIČKA Josef

IX. voleb. kraj

ND

Nastoupil za inž. Dvořáčka Jana, který se 8. X. 1926 vzdal mandátu.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1585, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. inkompatib. - kult. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na poskytnutí státní podpory poškozeným průtrží mračen a větrnou smrští v okresích českobudějovickém, prachatickém, strakonickém, Týn n. Vlt., Hluboké, příbramském, chlumeckém, říčanském, humpoleckém, jaroměřském, rokycanském, přeštickém, pelhřimovském, sušickém, štockém, jihlavském, královéhradeckém, litomyšlském, dále pak košickém, sabinovském a Humenném, t. 1099.

88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 2189 (zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

doslov 206, 14. VI. 1929; 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I.-IV.).

46, 11. XI. 1926; 259, III.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1651, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 81, V.

o státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 94, VII.

o zákonu, kterým se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (t. 2350).

211, 25. VI. 1929; 41, VIII.

Dotazy:

zda a jak bude upraven služební poměr zaměstnanců na lesním majetku, který stát převzal do své správy, a jaké kroky budou učiněny při prováděné lesní reformě, aby i existence zaměstnanců, kteří soukromému velkostatkáři zůstanou, byla náležitým způsobem zajištěna.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o rozšíření nádraží v Borovanech, postavení čekárny na zastávce v Radomyšli a o zdokonalení železničního spojení s Týnem n. Vlt.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

 

KYNCL František

X. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. soc.-pol. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy:

na zmírnění katastrofy pohořelým v Mikulově, t. 270.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Zpravodajem:

živn. výb. zpr. t. 245 (obchodní smlouva mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925).

19, 6. V. 1926; 1106, II.

zdrav. výb. zpr. t. 1672 (zákon, jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. V. 1923, č. 128 Sb. z., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. I. 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. z r. 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. II. 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. z r. 1927).

152, 11. VII. 1928; 6, doslov 10, VI.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 62, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z., jichž se dopustil dne 12. VII. 1926 na schůzi na Střeleckém ostrově v Praze proti Baťovi).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 876; zprav. J. Tůma;

nevydán 99, 12. VII. 1927; 2582-3, IV.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP