"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KOCZOR Gyula

XVI. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. in. - zásob. a živn.

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 30. I. 1920, č. 81 Sb. z. (o přídělu půdy), t. 574.

43, 15. X. 1926; 40, III.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

5, 19. XII. 1925; 154, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 546, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních

a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2034, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1085, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 439, IV.

o zákonu o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1617).

145, 21. VI. 1928; 22, VI.

o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777).

163, 20. IX. 1928; 72, VI.

o stát. rozpočtu na r. 1929 (t. 1813) skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 63, VII.

Interpelace:

aby obnovena byla samospráva okresní nemocenské pokladny v Komárně a jiných podobných institucí, t. 144/V.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 309/XIII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o výměně dluhopisů válečných půjček osob, které mají méně majetku než 25.000 Kč, a o vyplácení úroků z nich, t. 144/VI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 562/II.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o zařízení podkovářského kursu v jazyku slovenském a podkovářského kursu v jazyku maďarském, t. 215/VII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/I.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

aby byl brán zřetel na ztráty peněžních ústavů při odhadech dávky z majetku, t. 215/X.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 442/XVIII.

43, 15. X. 1926; 33, III.

o negligování práv maďarského jazyka u sedrie a okresního soudu v Komárně, t. 229/II.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 562/I.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o správkárnách obuvi obuvnické firmy Baťa ve Zlíně, kterými je ohrožena existence malého průmyslu, t. 229/V.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

odpov. t. 593/XIII.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o počeštění obcí a železničních stanic v územích čistě maďarských, t. 351/XI.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 835/II.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

o donucovacích prostředcích používaných expositurou finančního ředitelství v Komárně, aby byla nazpět vzata odvolání proti dani důchodkové, t. 351/XII.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 576/II.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení pokračovacích a odborných kursů v jazyku maďarském a zřízení maďarského odboru ústavu pro zvelebování živností, t. 358/XX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 576/XIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o obmezování jazykových práv živnostenských společenstev s převážnou většinou maďarskou, t. 1205/XV.

102, 25. X. 1927; 13, V.

o provádění pozemkové reformy v okresích Maďary obydlených, t. 1213/I.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

o konfiskacích maďarských tiskových produktů, t. 1213/V.

104, 23. XI. 1927; 10, V.

odpov. t. 1456/I.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

o protistatutární a pro členy škodlivé činnosti invalidního a pensijního spolku dělníků v RČS, t. 1337/I.

120, 17. I. 1928; 8, V.

odpov. t. 1553/XII.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

o zabavení "Prágai Magyar Hirlapu", t. 1554/VII.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1732/IX.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o neudržitelné praksi při zabírání bytů na základě zák. č. 304/1921, t. 1560/IV.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1887/XXIII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o násilné restrikci vyučování maďarskému jazyku, o zanedbání a o pokuse naprostého zrušení vyučování jazyku maďarskému na státní škole v Šale nad Váhem, t. 1713/XII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1978/XXI.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o nárocích obce Turiszakállas na společné pastviny a o přídělu půdy obyvatelstvu, t. 1713/XIII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 1887/III.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o trýznění Jozefa Magyara, bytem v Košicích, u policie v Košicích a. o pojednávání před košickou sedrií, t. 1688/XV.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2201/XIX.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o tom, z jaké příčiny nebylo vyhověno žádosti obce Turiszakállas o příděl společných pastvin, t. 2133/XIV.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o liknavém vyřizování stipendijní věci Pavla Kraszcsenicse.

33, 16. VI. 1926; 1855, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o nařízení bratislavské soudní tabule čís. 5079-23-211.

72, 31. III. 1927; 492, IV.

o žádosti vdovy Gizely Zimmerové o státní občanství,

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o stanovení a vyplácení invalidní renty Alexandrovi Kukoriczovi.

157, 6. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

proč byl Jan Csányi, zemědělec, jako záložní vojín povolán ke cvičení ve zbrani v době žatvy.

196, 2. V. 1929; 4, VIII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 3, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v časopisu "Magyar Ujság" ze 23. V. 1925.

43, 15. X. 1926; 42, III.

zpr. t. 881; zprav. J. Tůma; vydán:

104, 23. XI. 1927; 36-7, V.

kraj. s. v Komárně (čtyřnásobný přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Komárně (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1, 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

 

KOLLÁRIKOVÁ Gizela

XIX. voleb. kraj

K

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. kult. - soc.-pol. - zdrav. a zeměd.

Řeč v rozpravě:

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část první.

80, 5. V. 1927; 1095, IV.

o zákonu o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700); mluví o stávce zemědělského dělnictva na Slovensku.

198, 23. V. 1929; 26, VIII.

Interpelace:

o chování správce obecné školy v Budatině, t. 2025/I.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

o provokačním a hrubém chování četnického strážmistra Kozáka a spol. ve službě, t. 2206/XV.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a zločiny podle § 85 a), b) a § 87 tr. zák.)

38, 23. VI. 1926; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

nevydána 41, 25. VI. 1926; 2659, II.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti dr Mičurovi a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustila na schůzi dne 28. II. 1926 v Gajarech)

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustila výroky na schůzi dne 20. VII. 1926 ve Vrútkách)

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

zem. trest. s. v Praze (zločin podle § 2 a přečin podle § 17 zákona na ochranu republiky)

165, 18. X. 1928; 6, VII.

okr. úřad v Žilině (neoprávněné pořádání veřejné schůze lidu)

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volána k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1852, IV.

 

KOPASZ Jozef

XVII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. - soc.-pol. - vyšetř. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

aby vláda podala návrh zákona o povinném zaměstnávání válečných poškozenců ve veřejných a soukromých službách, t. 493.

40, 24. VI. 1926; 2551, II.

na vydání zákona, jímž se stanoví nová lhůta pro přihlášky váleč. poškozenců o důchody podle zákona o požitcích válečných poškozenců, t. 494.

41, 25. VI. 1926; 2661, II.

o požitcích válečných poškozenců, t. 555.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na poskytnutí podpory pohořelým v Horní Štubni, t. 1154.

98, 12. VII. 1927; 2504, IV.

1 pozměňov. a 1 event. pozměňov. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175) k čl. I.

15, 16. III. 1926; 926, I.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1350, III.

33 pozměňov. návrhů k osnově finančního zákona pro r. 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 82-109, V.

1 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 29, V.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 88, VI.

doplňov. návrh k osnově zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodů války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838) na připojení nového odstavce k § 1.

175, 9. XI. 1928; 26, VII.

1 pozměňov. a 2 event. návrhy k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356) k čl. I.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

aby osnova zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) byla vrácena výb. br. a přepracována s ohledem na požadavky umísťování válečných poškozenců.

71, 30. III. 1927; 443, IV.

aby posl. sněmovna přešla k pořadu přes osnovu zákona, kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838)

175, 9. XI. 1928; 26, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175), stran vydání nového zákona o váleč. poškozencích.

15, 16. III. 1926; 927, I.

3 resol. k osnově zák. o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759), stran nové lhůty k přihláškám, novely k zákonu a povinného přijímání invalidů do služeb.

57, 10. XII. 1926; 1352, III.

30 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 124-161, V.

3 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran nové lhůty k přihlášce, novelisace zákonů a povinného zaměstnávání.

118, 15. XII. 1927; 31, V.

5 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), stran novelisace zákona z r. 1920, nové lhůty k přihláškám, prominutí přeplatků, výpomoci válečným poškozencům a povinného zaměstnávání invalidů.

145, 21. VI. 1928; 90-91, VI.

4 resol. a 1 event. resol. k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356).

211, 25. VI. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 175)

15, 16. III. 1926; 916, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 763, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1347, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894)

70, 29. III. 1927; 371, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 59, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 6, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 58, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486).

136, 16. III. 1928; 39, VI.

o vlastní imunitní záležitosti (t. 1356)

143, 15. VI. 1928; 6, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 64, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kulturní a sociální, o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 102, VII.

o zákonu o zrušení úlev stanovených z důvodu války pro nastoupení a provozování živností (t. 1838); mluví o poměrech válečných poškozenců.

175, 9. XI. 1928; 15, VII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 19, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o naléhavých otázkách týkajících se váleč. poškozenců, t. 530.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

odpov. t. 697/IX.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

naléhavá, o brutálním chování sliačských četníků, t. 2211.

201, 6. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2266.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

o zrušení kremnické mincovny, t. 1163/VI.

102, 25. X. 1927; 12, V.

o - - - jednání četníků v Trenčanské Teplé na Slovensku a o - - - Rudolfa Ivany četníky, t. 1299/III.

116, 13. XII. 1927; 6, V.

odpov. t. 1481/XIV.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o zrušení učňovské školy v hlavní dílně ve Vrútkách, t. 1471/XII.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1568/I.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (1. trojnásobný zločin podvodu podle § 50 t. nov. a § 380 a § 383, odst. II tr. z.; 2. dvojnásobný zločin zpronevěry podle § 355 a § 356 tr. z.; 3. zločin podvodného úpadku podle § 414 tr. z., zločin zaviněného úpadku podle § 416 tr. z. a zločin podle § 4 zák. čl. V z roku 1916, jichž se dopustil jako předseda potravního spolku "Bratstvo" ve Vrútkách)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 1356; zprav. dr Ravasz;

vydán: 143, 15. VI. 1928; 5-7, VI.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se opustil výroky na schůzi 9. IV. 1926 ve Vrútkách).

43, 15. X. 1926; 43, III.

žádost odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky. na schůzi dne 20. VII. 1926 ve Vrútkách).

43, 15. X. 1926; 44, III.

žádost odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

presid. polic. ředit. v Bratislavě (přestupek min. nařízení ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.).

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1361; zprav. dr Ravasz;

nevydán 143, 15. VI. 1928; 8, VI.

okres. s. na Žižkově (přestupek podle § 3 zákona shromažďovacího ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z.).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 1916; zprav. dr Ravasz;

nevydán 191, 13. III. 1929; 9, VII.

obžalovaného senátu sedrie v Trenčíně (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

sedrie v Rim. Sobotě (přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

187, 6. III. 1929; 8, VII.

Volán k pořádku:

90, 27. VI. 1927; 1855, IV.

 

KORLÁTH Endre, dr.

XXII. voleb. kraj

LW, mk, MN

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.).

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se hospitantem klubu poslanců Maďarské národní strany a Spišské německé strany.

142, 14. VI. 1928; 4, VI.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléhavá interpelace t. 98).

9, 18. II. 1926; 333, I.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2334, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. fin.

55, 27. XI. 1926; 1087, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2162, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 68, V.

Interpelace:

naléhavá, o vládním nařízení stran veležupy, která má dnem 1. VII. 1926 býti zřízena v Podkarpatské Rusi, t. 419.

34, 17. VI. 1926; 2181, II.

odpov. t. 562/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

ve věci živnostenského společenstva města Užhorodu, t. 181/XX.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 576/XIV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o nesprávném odcizení čtyř knih Komenského funkcionáři České akademie věd a umění v Praze ve prospěch národního jmění českého a kde jde tedy o národní čest, t. 181/XXV.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 309/VIII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o zrušení zastupitelského sboru obce Berehova, t. 215/III.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 593/XI.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

o neudržitelných poměrech v rekvirování bytů v Užhorodě, t. 215/IV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 564/IV.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o poskytování stálého daňového zproštění inundačnímu obvodu močálu Szerně, t. 215/V.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/IV.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o bezdůvodném šikanování křesťansko-sociální strany v Podkarpatské Rusi, t. 215/VI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 697/VII.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

o vystavění spojovací cesty mezi obcemi Akli, Nevetlenfalu, Selešďula, Batar, Guďa v Podkarpatské Rusi, t. 215/XIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 697/VI.

56, 9. XII. 1926; 1274, III.

o berních křivdách, páchaných na obyvatelstvu obcí Akli, Nevetlenfalu, Selešďula, Batar, Guďa, Fertešalmas a Velká Palata v Podkarpatské Rusi, dále o povolení dodatečných přihlášek jich cenin, t. 215/XIV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/VIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o odstranění maďarského jazyka z obecné reformované školy v Michalovcích, t. 351/X.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 803/XIV.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o požitcích vdov a sirotků po církevních učitelích, t. 358/XXV.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 576/XVI.

44, 19. X. 1926; 125, III.

aby byla rychle provedena regulace horního toku Tisy, t. 443/I.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 957/XIX.

77, 3. V. 1927; 859, IV.

aby bylo postaráno o práci pro obyvatele obcí Dolná, Horná, Stredná Apša, Biela Církev, Selo Solotvina atd., t. 443/IX.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 576/XVIII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o neodůvodněném sužování "Sklenárny ve Ferenczvölgyi akc. spol." (v obvodě obce Tiačeva), o nespravedlivém vyměnění jejího základního kapitálu a o nepovolení claprostého dovozu jejích výrobků, t. 575/I.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 944/XV.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

o hrazení škod způsobených vpádem Rumunů r. 1919, t. 575/IV.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 803/XIII.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

o liknavém poukazování požitků invalidům, t. 575/V.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 808/XX.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o propuštění 62 zaměstnanců "Hospodářské dráhy v Boršavě", t. 575/VI.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 803/IX.

61, 15. II. 1927; 1594, III.

ve věci Andreje Polláka, železničního výhybkáře v Užhorodě, propuštěného bez pense, t. 604/XIII.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 928/VI.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o výměně peněz v Marmaroš. Solotvině, t. 1815/V.

172, 6. XI. 1928; 4, VII.

odpov. t. 2178/III.

194, 25. IV. 1929; 12, VIII.

o censurování "Határszéli Ujszág-u", t. 2206/XXI.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

Dotazy:

o zbudování nákladné stanice v obci Nevetlenfalu.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 56, 9. XII. 1926; 1227, III.

o odvodnění obcí Nevetlenfalu, Akli, Batár a Csepe.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o pensijních požitcích Karla Majora, pensionovaného strážníka trati v Tiačevě.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o poukázání požitků Juliu Szászovi, poštovnímu úředníku na odpočinku.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o bezdůvodném pensionování vrchního inženýra Ludvíka Figuliho, 2 lesních úředníků a 14 lesních podúředníků, zaměstnanců lesní správy v Tiačevě.

46, 11. XI. 1926; 234, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o zamýšleném zrušení sídla okresu ve Velkém Sevljuši.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o přídělu půdy v Nižním Koropci (Podkarpatská Rus).

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o vystavění mostu ve Vyškově.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o znovupřijetí pensionované státní učitelky vdovy Gabriely Seressové, rozené Vodicskové.

73, 5. IV. 1927; 555, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

o pensionování státních zaměstnanců, odvěkých obyvatelů marmarošských.

73, 5. IV. 1927; 555, IV.

odpov. 93, 1. VII. 1927; 2145, IV.

aby platy učitelům církevním vyplácené byly ve stejné výši jako učitelům státním.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o poukázání požitků župním a notářským pensistům v Podkarpatské Rusi.

73, 5. IV. 1927; 556, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o pensi Gabriela Baya, bývalého starosty v Beregsáse.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o pozbytí platnosti zákonů čís. 68/1922 a 309/1924 vynesených jen pro Podkarpatskou Rus, resp. ve. věci restaurace právního pořádku.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

že poštovní ředitelství v Užhorodě nepřihlédá vůbec k zájmům obyvatelstva mateřského jazyka maďarského.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 54, V.

o propuštění ze služby bývalého nosiče státních drah Alexandra Osuhy v Malém Téglaši.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o útoku okresního soudce Štolla proti Jurajovi Koflanovicsovi ve Vel. Sevljuši.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

o propuštění Anny Weinertové, rozené Kallósové, pěstounky v Terešvě.

126, 31. I. 1928; 4, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o restaurování kostela ve Vel. Zálužicích.

126, 31. I. 1928; 5, V.

o rozdělení státního lesa v obvodu obce Dlhé Pole (Unghosszúmezö).

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o regulaci řeky Batára.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o poukázání pense Zoltánovi Fékezházymu.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

ve věci pastvin obce Vel. Gejovce (okres Užhorod) a o pozemkové reformě tam vykonané.

196, 2. V. 1929; 4, VIII.

ve věci cestovního pasu Etelky Siposové, bytem v Užhorodě.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stolice v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 23. VII. 1925 v Tiačevě).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 381; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1662-3, III.

okres. s. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr Paulík).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 1934; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 47, VIII.

adv. komora v Turč. Sv. Martině (provinění kvalifikované podle § 68 a), § 69 c) zák. čl. XXXIV z r. 1874).

43, 15. X. 1926; 43, III.

zpr. t. 819; zprav. dr Ravasz;

vydán: 104, 23. XI. 1927; 35-6, V.

okres. s. v Berehově (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

70, 29. III. 1927; 342, IV.

zpr. t. 1987; zprav. Al. Beneš;

nevydán 197, 3. V. 1929; 33-4, VIII.

okres. s. v Berehově (přečin utrhání na cti podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

182, 14. II. 1929; 11, VII.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 24 zák. čl. XLI z r. 1914).

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

kraj. s. v Užhorodě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

213, 27. VI. 1929; 8, VIII.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP