"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-Kyn

KAŇOUREK Antonín

I A. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a vyšetř.

Návrhy:

aby živelní pohromou poškozeným krajům okresu humpoleckého a z části okresu pelhřimovského byla poskytnuta rychlá pomoc ze státních prostředků, t. 1071.

86, 14. VI. 1927; 1656, IV.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. hospod.

54, 26. XI. 1926; 984, III.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 101, V.

Dotazy:

o pomoci pohořelým v Dražicích.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o podpoře krupobitím postiženému obyvatelstvu obcí okresu dol. kralovického.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o státní pomoci krupobitím postiženým v okresu mlado-vožickém.

148, 26. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Písku (přestupek podle § 23 tiskového zákona a podle § 2 zákona ze dne 15. XI. 1867, č. 135 ř. z., o právu shromažďovacím)

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1929; zprav. dr Halla;

nevydán 181, 20. XII. 1928; 43, VII.

 

KARPÍŠKOVÁ Betty

I A. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. inkompatib. (náhr.) - soc.-pol. - vyšetř. - zásob. - zdrav. - zeměd. a živn.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 46.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

3 pozměňov. návrhy k osnově fin. zák. pro rok 1928 (t. 1260)

112, 2. XII. 1927; 95-109, V.

pozměňov. návrh k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699) k § 8.

174, 8. XI. 1928; 49, VII.

aby vládní návrh zák. o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699) byl vrácen senátu k novému projednání.

174, 8. XI. 1928; 48, VII.

Resoluce:

k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran poskytování výchovného zaměstnankyním.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

k osnově zákona o úpravě platů duchovenstva (t. 429), stran zaopatřovacích požitků dětí duchovních římsko-katolické církve.

36, 19. VI. 1926; 2361, II.

3 resol. k osnově zákona o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic) (t. 1699), stran osnovy vyučovacího programu ústavu pro vzdělání porodních asistentek, zřízení útulků pro šestinedělky a rozdělení zemí na porodnické obvody.

174, 8. XI. 1928; 50, VII.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1689, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429)

36, 19. VI. 1926; 2336, II.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753)

74, 7. IV. 1927; 620, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část čtvrtá.

81, 6. V. 1927; 1328, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

93, 1. VII. 1927; 2165, IV.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 80, VI.

o zákonu o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porod. pomocnic) (t. 1699)

174, 8. XI. 1928; 25, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000)

186, 1. III. 1929; 14, VII.

Interpelace:

naléhavá, o novém zdražení cukru kartelem cukrovarnickým, t. 743.

61, 15. II. 1927; 1596, III.

odpov. t. 844.

62, 15. II. 1927; 1660, III.

o rozpuštění schůze Angeliky Balabánové a o zakročování policie v důvěrné schůzi soc. dem. dělnictva, t. 746/III.

58, 15. XII. 1926; 1436, III.

odpov. t. 944/VII.

73, 5. IV. 1927; 593, IV.

že se porodním asistentkám odnímají diplomy, t. 1032/V.

91, 28. VI. 1927; 1991, IV.

odpov. t. 1404/XVIII.

120, 17. I. 1928; 10, V.

o ochraně dítek nemanželských, t. 2025/XI.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XIV.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o vydání zvláštního zákona na úpravu péče o mládež, t. 2048/I.

192, 20. III. 1929; 7, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost J. J. Krejčího podle § 51 jedn. ř. se žádostí o zavedení příslušného řízení.

175, 9. XI. 1928; 5, VII.

žád. odvolána 187, 6. III. 1929; 38, VII.

 

KATZ Franz

VII. voleb. kraj

DSD

Nastoupil za W. Staňka, zemřelého 3. X. 1926.

Volba verifikována 61, 15. II. 1927; 1584, III.

Slib vykonal 42, 14. X. 1926; 4, III.

Byl členem výb. in. - rozp. - soc.-pol. a zdrav.

Resoluce:

k osnově zákona o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373), stran vydání nového zákona bytového.

117, 14. XII. 1927; 27, V.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 658, III.

o zákonu o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče (t. 1373).

117, 14. XII. 1927; 19, V.

o zákonu o stavebním ruchu. (t. 1484), o ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklízení místností (t. 1486).

135, 15. III. 1928; 9, VI.

Interpelace:

o zrušení německé školní expositury v Grünu, patřící k obecné škole v Lobzech (okres falknovský), t. 1548/II.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

že karlovarští stavební podnikatelé porušují osmihodinovou dobu pracovní, t. 1652/XVII.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1978/XII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin urážky na cti podle §§ 487 a 488 tr. z. ca J. Kühnl).

104, 23. XI. 1927; 13, V.

zpr. t. 1991; zprav. Al. Beneš;

nevydán 199, 24. V. 1929; 41, VIII.

Volán k pořádku:

52, 24. XI. 1926; 662, III.

 

KAUFMANN Franz

VI. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. im. - kult. - rozp. - ústav.-práv. a vyšetř.

Návrhy:

doplň. návrh k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782) k § 3.

59, 16. XII. 1926; 1517, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695) k § 2

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o dávce ze šumivého vína (t. 782), stran osvobození lihuprostých nápojů od daní a podání zákona na potírání alkoholismu.

50, 16. XII. 1926; 1517, III.

k osnově zákona o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695), stran odevzdání Rudolfina po vystavění nové sněmovní budovy původnímu účelu.

153, 12. VII. 1928; 15, VI.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1715, II.

o změně zákona o dani z uhlí (t. 496).

39, 24. VI. 1926; 2526, II.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. polit.

51, 23. XI. 1926; 570, III.

o zákonu o dávce ze šumivého vína (t. 782).

59, 16. XII. 1926; 1505, III.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000).

80, 5. V. 1927; 1017, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 10, V.

o zákonu, jímž se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních (t. 1348).

116, 13. XII. 1927; 13, V.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 1622)

148, 26. VI. 1928; 11, VI.

o zákonu o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby (t. 1695).

153, 12. VII. 1928; 12, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 78, VII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a ministra národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

201, 6. VI. 1929; 40, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105), v níž jménem klubu německých soc. dem. poslanců prohlašuje stanovisko dr Feierfeila k obecním volbám v Teplicích za nenáležité.

197, 3. V. 1929; 25, VIII.

Interpelace:

o jmenování definitivními učiteli občanských škol oněch prozatímních učitelů těchto škol, kteří kdysi podle výnosu zemské vlády v Čechách (1913) přestoupili jako učitelé na občanské školy a zřekli se svých definitivních služebních let, ztrávených na obecné škole, t. 1163/II.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1481/VIII.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o rozpuštění obecní správní komise v Chomutově, t. 2025/XV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2205/XXIII.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti ca Josef Jugl).

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1933; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 46-7, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (přečin urážky na cti tiskem ca "Gewerkschaft deutscher Metallarbeiter und verwandter Betriebe in der ČSR").

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 1932; zprav. V. Votruba;

vydán: 194, 25. IV. 1929; 46, VIII.

 

KEIBL Josef, dr.

V. voleb. kraj

DN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. - rozp. - Stál. - ústav.-práv. - zahr. a zdrav.

Návrhy:

aby byla vyslovena nedůvěra vládě pro porušení mezinárodně zaručené - jazykové ochrany národnostních menšin, (t. 128).

13, 11. III. 1926; 634, I.

aby byl zvolen 31členný výbor pro změnu nynějšího jednacího řádu posl. sněmovny, t. 539.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla neprodleně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v severních Čechách, t. 548.

43, 15. X. 1926; 39, III.

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva (t. 893) k §§ 1 a 2.

71, 30. III. 1927; 442, IV.

6 pozměň. návrhů k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894) k §§ 2, 4, 8, 11 a 14.

71, 30. III. 1927; 443-6, IV.

9 pozměň. a 1 event. návrh k osnově zákona o organisaci politické správy (t. 1101).

93, 1. VII. 1927; 2215-21, IV.

6 pozměň., 2 doplň. a 4 event. návrhy k osnově zákona o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1102).

93, 1. VII. 1927; 2256-62, IV.

aby volby výborů se konaly podle zásady poměrného zastoupení.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby o prohlášení min. předsedy J. Černého ze 24. III. 1926 byla zahájena rozprava.

17, 24. III. 1926; 1062, II.

aby řečnická lhůta v rozpravě o zákonu, kterým se mění hlava druhá, odst. 1 zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci polit. správy (t. 1644) nebyla omezována.

148, 26. VI. 1928; 36, VI.

Resoluce:

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran předložení výkazů o škodách a náhradách v létech 1925-27.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

35 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 83-122, VII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 55, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

13, 11. III. 1926; 664, I.

o úpravě obchodních styků mezi RČS. a královstvím Bulharským ze 16. X. 1925 (t. 122); mluví o politické situaci, vzniklé nastoupením vlády J. Černého.

17, 24. III. 1926; 1074, II.

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1726, II.

o vládních prohlášeních min. předsedy dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interpelacích v otázkách hospodářských t. 585, 586, 587, 588, 591, 592 a 594).

43, 15. X. 1926; 47, III.

o změně § 5 zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny N. S. R. Č. (t. 789).

59, 16. XII. 1926; 1524, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

68, 23. III. 1927; 230, IV.

o návrhu dr Czecha a druhů na vyslovení nedůvěry vládě pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988).

76, 29. IV. 1927; 732, IV.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

90, 27. VI. 1927; 1858, IV.

o zákonu o poskytnutí podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2689, IV.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

148, 26. VI. 1928; 44, VI.

o obchodních smlouvách mezi RČS a Kanadou (t. 1596 a 1597); odpovídá na řeč dr Rosche, v níž tento vysvětluje svou politickou linii.

151, 10. VII. 1928; 30, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 26, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za r. 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 35, VII.

o zákonu, kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády (t. 2053).

187, 6. III. 1929; 18, VII.

o úmluvě mezi RČS a královstvím SHS mezi věřiteli a dlužníky o pohledávkách ve starých rakousko-uherských korunách (t. 2304 a 2398).

212, 26. VI. 1929; 12, VIII.

Námitky:

proti způsobu hlasování o osnově zákona o nové úpravě finanč. hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007) a návrh na hlasování oddělené.

82, 10. V. 1927; 1545, IV.

Interpelace:

jak odbor. přednosta Jaroslav Fiala z odboru II. zemského výboru v Praze jednal s posl. Krausem, t. 22/XIV.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 564/XVII.

43, 15. X. 1926; 36, III.

aby byla vyšetřena věc s trestním spisem Františka Kosaka a jak pošta dopravuje důležité spisy, t. 227/V.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/XX.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o řetězovém mostě děčínsko-podmokelském, t. 840/I.

63, 15. III. 1927; 13, IV.

odpov. t. 1076/XIX.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

že se oprávněným držitelům bývalých válečných půjček nevydávají 3% ní odškodňovací dluhopisy, t. 930/VII.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/XVI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o poměrech na překladišti v Děčíně-Loubí a Rozbělesích, t. 1471/V.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

jak varnsdorfský okr. výbor rozepsal soutěž na řemeslnické práce pro novostavbu okresního chorobince ve Varnsdorfě, t. 2122/VII.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

aby v Rynarticích byla opět zřízena jednotřídní obecná škola.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o vyzdobení prapory staničních budov čsl. státních drah v jednolitém německém jazykovém území za sokolského sletu v Praze od 4.-6. VII. 1926.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nešvarech na postách.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Jihlavě (přečin podle § 14, č. 1 a 5 zák. na ochranu republiky)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

okr. s. v Teplicích-Šanově (urážka na cti ca dr Rosche).

176, 13. XII. 1928; 15, VII.

Volán k pořádku:

68, 23. III. 1927; 263, IV.

 

KIRPAL Irene

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonala 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byla členem výb. im. - in. - kult. - rozp. - soc.-pol. - zásob. - zeměd. a živn.

Návrhy:

o úpravě platů a právních poměrů pěstounek na mateřských školách, t. 218.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

aby byla neodkladně poskytnuta pomoc obětem živelní pohromy v obcích Bukově, Božtěšicích a Skoroticích, t. 566.

43, 15. X. 1926; 40, III.

na opatření péče o invalidy, t. 1612.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) k §§ 1, 10, 15, 24, 34, 38, 50, 51, 55.

89, 24. VI. 1927; 1815-18, IV.

pozměňov. a 2 event. návrhy

k osnově zákona o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167) k §§ 1, o 3, 5, 6, 10, 12, 15.

101, 14. VII. 1927; 2667-70, IV.

pozměňov. návrhy k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180) k §§ 1 a 2.

101, 14. VII. 1927; 2703-4, IV.

pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 29-30, V.

pozměňov. návrhů k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 18-20, VIII.

pozměňov., 1 doplňov. a l. event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (t. 2356) k čl. I. a II.

211, 25. VI. 1929; 21-22, VIII.

Resoluce:

resol. k osnově zákona proti nekalé soutěži (t. 1078) stran zákona o kartelích a dělnických komorách.

89, 24. VI. 1927; 1818, IV.

osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) stran novely zákona.

118, 15. XII. 1927; 30, V.

osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod váleč. poškozenců (t. 2356), stran novely zákona.

211, 25. VI. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 782, III.

zákonu proti nekalé soutěži (t. 1078)

89, 24. VI. 1927; 1797, IV.

zákonu o potulných cikánech a podobných tulácích (t. 1167)

101, 14. VII. 1927; 2654, IV.

zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180)

101, 14. VII. 1927; 2683, IV.

státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 92, V.

zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 12, V.

státním rozpočtu na r. 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 40, VII.

zákonu o pomocných školách (třídách) (t. 2105)

196, 2. V. 1929; 27, VIII.

zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců. (t. 2356)

209, 24. VI. 1929; 11, VIII.

Interpelace:

nezákonitém postupu předsednictva české zemské školní rady, t. 22/XII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 250/XVI.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

celibátu učitelek, t. 1122/XXII.

101, 14. VII. 1927; 2621, IV.

odpov. t. 1689/V.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

zabavení letáku, t. 1163/XVII.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1408/VII.

125, 26. I. 1928; 3, V.

úpravě právních a platových poměrů pěstounek na mateřských školách, t. 1299/IX.

116, 13. XII. 1927; 7, V.

odpov. t. 1481/XXI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

poštovní a telegrafní úřad v Ústí n. L. porušuje telefonní poplatkový řád, t. 1615/XXI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XV.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o těžkém ohrožení obecní samosprávy a obecních financí ustanovením § 1, odst. 4 zákona o organisaci politické správy, t. 1643/IX.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1957/XV.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

aby byly zřízeny ústavy pro léčení lupu, t. 1847/XXVI.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2201/IV.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o omezování shromažďovací svobody, t. 1890/V.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2182/IX.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

jak se používá částek, odváděných zemským úřadům pro péči o válečné poškozence při udílení licencí na biograf, t. 1890/XVII.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2277/I.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

že okr. hejtman dr Urfus od okr. úřadu v Ústí n. L. šikanoval obecního starostu Josefa Brucha z Maršova, okres Ústí n. L., t. 2313/XXIII.

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Dotazy:

jak úřaduje okres. školní inspektor Frant. Kempf.

7, 16. II. 1926; 259, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o chování strážníka ústecké státní policie k dělníkovi.

43, 15. X. 1926; 27, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

Volána k pořádku:

28, 9. VI. 1926; 1412, 1415, II.

"K" resp. Kallina "K" resp. Kaň-Kir "K" resp. Kla-Kle "K" resp. Kne-Kni "K" resp. Kob-Koc "K" resp. Koc-Kor "K" resp. Koš-Kou "K" resp. Krá-Krau "K" resp. Krebs "K" resp. Krei-Krš "K" resp. Kru-Kun "K" resp. Kurťak "K" resp. Kva-KynPřihlásit/registrovat se do ISP